Impact every day - pozytywny wpływ Deloitte

Artykuł

Impact every day - pozytywny wpływ Deloitte

Chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których funkcjonujemy - codziennie

W Deloitte naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na nasze otoczenie, poprzez tworzenie zaufania i wiary w bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.

Wraz z partnerami Social Progress Imperative oraz Play Verto, firma zaangażowała się w przeprowadzenie badania wśród uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce po wybuchu wojny.
Celem badania jest analiza i ukazanie realnych potrzeb uchodźców przebywających w Polsce. Różnymi kanałami (agencja badawcza, Facebook, NGO’s) firma dotarła do ponad 1200 ankietowanych.
Oprócz dystrybucji ankiety wśród uchodźców z Ukrainy nasi eksperci zaangażowali się w projektowanie pytań, a także w analizę wyników raportu.

Raport Ukraine Refugee Pulse

Przeczytaj raport

Zespół Analiz Ekonomicznych Deloitte w ramach projektu dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przygotował raporty dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy na rynku pracy oraz zielonej odbudowy Ukrainy. Wyniki analiz przedstawione w raporcie pomogą w kształtowaniu działań wspierających uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Uchodźcy a rynek pracy w Polsce

Przeczytaj raport

Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji Deloitte wspierał obywateli ukraińskich. Utworzony zespół zarządzania kryzysowego organizował pomoc w trzech obszarach – skierowaną do pracowników Deloitte Ukraina, dla NGO’s organizujących pomoc humanitarną w Polsce, Ukrainie i krajach CE za pośrednictwem Fundacji Deloitte, oraz poprzez koordynację indywidualnych inicjatyw i wolontariatu pracowniczego.

Efektem tych działań była przede wszystkim pomoc 437 osobom w przesiedleniu z obszarów ogarniętych wojną oraz wsparcie w znalezieniu zakwaterowania. Niemalże 500 pracowników zaangażowało się w różne akcje pomocy, przeprowadzając ponad 50 oddolnych inicjatyw. Jednocześnie działania prowadziła Fundację Deloitte współpracując z 22 NGOs w organizacji pomocy humanitarnej dla blisko 10 000 uchodźców na terenie Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii, Czech i Słowacji. Wspólnie udało się m.in. wesprzeć Dom Ukraiński prowadzony przez Fundację Nasz Wybór w pierwszych dniach wojny, zakupić tira z wyposażeniem medycznym dla szpitali w Ukrainie we współpracy z Fundacją Zarys czy zorganizować spotkania dla 1200 dzieci z Ukrainy w ośrodkach recepcyjnych i świetlicach we współpracy z fundacją Dr Clown.

Siłą pomagania Deloitte są ludzie

Dowiedz się więcej o naszych działaniach

Działania dobroczynne stanowią jeden z trzech filarów działalności Fundacji Deloitte Polska . Od początku swojego istnienia Fundacja koncentruje swoją grudniową aktywność wokół pomocy charytatywnej, polegającej nie tylko na przekazaniu pomocy finansowej wybranym organizacjom, ale przede wszystkim na zaangażowaniu pracowników w świąteczny wolontariat pracowniczy. W roku 2022 r. pracownicy Deloitte zaangażowali się we wsparcie rodzin ze Szlachetnej Paczki, zbiórkę dla Banku Żywności oraz przygotowanie prezentów w ramach Świętego Mikołaja dla Seniora. Ponadto Fundacja zachęca pracowników do przeprowadzania własnych inicjatyw wolontariackich przekazując im środki finansowe wspierające ich realizację.

W tegorocznej edycji świątecznego wolontariatu pracowniczego udało się m.in.

  • w ramach Szlachetnej Paczki wesprzeć 40 rodzin paczkami o średniej wartości 6 tys. zł;
  • zebrać ponad pół tony żywności dla Banków Żywności w 5 miastach w Polsce oraz posortować 2,5 tony produktów;
  • obdarować 162 seniorów z 66 Domów Pomocy Społecznej prezentami o wartości ponad 50 tys. zł;
  • wesprzeć 19 inicjatyw zgłoszonych przez pracowników łączną kwotą 32 tys. zł. 

Łącznie w trakcie grudniowych akcji w pomoc zaangażowało się 1438 pracowników, niosąc pomoc 2 473 osobom.

Czy ta strona była pomocna?