Raport Ukraine Refugee Pulse

Artykuł

Raport Ukraine Refugee Pulse

Poznaj wyniki badania Deloitte, SPI i Play Verto

Luty 2023

Oddajemy głos społeczności uchodźców z Ukrainy, aby umożliwić rządowi i samorządom lokalnym, instytucjom międzynarodowym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorstwom wypracowanie w sposób przemyślany i drogą debaty właściwej strategii długoterminowego i skutecznego systemowego wsparcia osób, które zmuszone były opuścić Ukrainę po 24 lutego 2022 r.

Informacje o badaniu

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego w dniach 24 października -31 grudnia 2022 r., w którym wzięło udział 1 206 ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce. Celem badania było poznanie aktualnej sytuacji tych osób oraz identyfikacja najważniejszych potrzeb i barier, z którymi muszą mierzyć się na co dzień. Zebraliśmy informacje dotyczące profilu demograficznego i sytuacji poszczególnych osób, stopnia zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, sytuacji finansowej i mieszkaniowej, dostępu do usług, opieki zdrowotnej, edukacji, opieki nad dziećmi oraz głównych barier ograniczających ten dostęp. Badanie Ukraine Refugee Pulse przeprowadzone zostało we współpracy Deloitte, Social Progress Imperative oraz Play Verto. Badanie zostało przeprowadzone w języku ukraińskim.

Wyniki

Zebrane odpowiedzi pozwalają na wskazanie kluczowych problemów, z którymi mierzą się na co dzień ukraińscy uchodźcy przebywający w Polsce:

  1. Ograniczony dostęp do opieki nad dziećmi i edukacji dla dzieci – jest to istotna bariera w dostępie do rynku pracy osób mających pod opieką dzieci
  2. Niska dostępność ochrony zdrowia, w szczególności opieki psychologicznej
  3. Niepewna sytuacja mieszkaniowa i brak wystarczających środków finansowych do samodzielnego funkcjonowania
  4. Konieczność opieki nad osobami towarzyszącymi – dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami i starszymi krewnymi
  5. Bariera językowa i koszty ograniczające dostęp do usług

Wnioski

Dzięki poznaniu potrzeb osób, które wzięły udział w badaniu, mamy możliwość zaoferowania wsparcia przynajmniej dla części z nich. We współpracy z przedsiębiorstwem społecznym MyMind Centre for Mental Wellbeing osobom deklarującym potrzeby w tym zakresie zaoferowaliśmy wsparcie psychologiczne zapewniane przez terapeutów z doświadczeniem we współpracy ze społecznością ukraińską.

Wyniki naszego badania to także drogowskaz dla władz, organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, wskazujący w których obszarach poszczególne grupy mogą zaoferować swoją pomoc, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce.

Raport Ukraine Refugee Pulse

Raport Ukraine Refugee Pulse

Poznaj wyniki badania Deloitte, SPI i Play Verto

Pobierz raport