Raport Deloitte: CxO Sustainability 2023

Artykuł

Raport Deloitte: CxO Sustainability 2023

Trudność w mierzeniu wpływu środowiskowego oraz koszt zielonej transformacji głównymi barierami w podejmowaniu działań w obszarze klimatu

Luty 2023

W ciągu ostatniego roku liderzy biznesowi na całym świecie musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak niepewność gospodarcza, konflikty geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz niedobór talentów. Jak wynika z badania Deloitte „CxO Sustainability 2023” przeprowadzonego wśród ponad 2 000 przedstawicieli kadr zarządzających w 24 krajach, pomimo tych trudności wskazują oni, że obawy związane ze zmianami klimatycznymi nadal stanowią główny priorytet dla ich organizacji.

Klimat pozostaje priorytetem pomimo innych palących kwestii

 • 42% ankietowanych przedstawicieli kadr zarządzających uznało zmiany klimatyczne za jedną z trzech priorytetowych kwestii dla ich organizacji, ważniejszą między innymi niż innowacje, konkurencja o pracowników i wyzwania związane z łańcuchem dostaw. Tylko prognozy ekonomiczne wyprzedzają zmiany klimatyczne na liście priorytetów.
 • 75% CxO wskazuje, że ich organizacje zwiększyły inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu ostatniego roku, z czego prawie 20% twierdzi, że znacznie je zwiększyły.
 • Tylko 3% CxO twierdzi, że ich organizacje w ciągu ostatniego roku zmniejszyły inwestycje w zrównoważony rozwój. Najczęstszymi powodami spadku były obawy o spowolnienie gospodarcze i skutki konfliktu w Ukrainie.
 • 61% CxO uważa, że zmiany klimatyczne będą miały duży lub bardzo duży wpływ na strategię i działalność ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

 

Liderzy są zaniepokojeni skutkami zmian klimatu, ale z optymizmem patrzą w przyszłość

 • 62% CxO stwierdziło, że odczuwa niepokój związany ze zmianami klimatycznymi przez cały czas lub przez większość czasu.
 • Prawie wszyscy respondenci wskazali, że w ciągu ostatniego roku ich firmy odczuły w jakiś sposób negatywny wpływ zmian klimatycznych. Najczęściej wymieniane skutki to: niedobór zasobów (46%); zmiana wzorców konsumpcji (45%); oraz ograniczenie wytwarzanych emisji (43%). Ponadto około jedna trzecia CxO stwierdziła, że zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (37%) i psychiczne (32%) ich pracowników.
 • 82% ankietowanych uważa, że w jakiś sposób osobiście odczuło skutki zmian klimatycznych, przy czym najczęściej wymienianym problemem były ekstremalne upały.
 • Mimo to 78% CxO zakłada, że świat podejmie wystarczające kroki, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych, a 84% uważa, że świat może osiągnąć globalny wzrost gospodarczy przy jednoczesnym osiągnięciu celów związanych ze zmianami klimatycznymi.

 

Firmy odczuwają presję ze strony wszystkich grup interesariuszy

 • 68% CxO stwierdziło, że odczuwa duży lub umiarkowany stopień presji ze strony każdej z następujących grup: członków zarządu i kierownictwa, organów regulacyjnych i rządowych oraz konsumentów i klientów. Organizacje odczuwają również presję ze strony swoich udziałowców i inwestorów (66%), pracowników (64%) oraz społeczeństwa obywatelskiego (64%).
 • Ponad 50% CxO twierdzi, że aktywizm pracowników w kwestiach klimatycznych skłonił ich organizacje do zwiększenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ciągu ostatniego roku - 24% z nich uważa, że było to znaczące zwiększenie takich działań.
 • 65% przedstawicieli kadr zarządzających potwierdziło, że zmieniające się środowisko regulacyjne skłoniło ich organizacje do zwiększenia działań na rzecz klimatu w ciągu ostatniego roku.
 • Ankietowani wskazują rozpoznawalność i reputację marki, zadowolenie klienta oraz morale i dobre samopoczucie pracowników jako trzy z czterech najważniejszych korzyści płynących z wysiłków podejmowanych przez ich firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, co sugeruje, że wielu CxO postrzega działania na rzecz klimatu jako sposób na wzmocnienie relacji z interesariuszami.

 

Organizacje podejmują działania, ale z trudem udaje im się je realizować

 • 21% CxO wskazuje, że ich organizacje nie planują powiązać wynagrodzeń liderów wyższego szczebla z wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a 30% stwierdziło, że nie planuje lobbować na rzecz inicjatyw klimatycznych.
 • Ponadto, tylko 29% CxO stwierdziło, że sektor prywatny poważnie traktuje kwestie zmian klimatycznych.
 • Tylko 46% ankietowanych stwierdziło, że zapewnienie „sprawiedliwej transformacji” jest „niezwykle ważne” dla ich organizacji, a pogląd na znaczenie pojęcia „sprawiedliwa transformacja” różni się znacznie w zależności od regionu i kraju.

Raport Deloitte zawiera dalszą analizę rozbieżności pomiędzy ambicjami, działaniami i skutkami, a także zalecenia dla kadr zarządzających, które mają pomóc w przyspieszeniu postępu w kierunku zielonej transformacji.