Raport: Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030

Artykuł

Technologie, które ratują świat

Raport: Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030

Styczeń 2020

Eksperci Globalnej Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (GeSI) oraz Deloitte opublikowali raport, który ilustruje związek między technologiami cyfrowymi a Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG), przedstawiając szereg krytycznych warunków i działań, koniecznych by zmaksymalizować korzyści płynące z tego połączenia do 2030 r.

Raport został opracowany przy udziale i wsparciu ekspertów akademickich, liderów biznesu, organizacji pozarządowych i w oparciu o ponad 500 studiów przypadków i przedstawia:

  • w jaki sposób technologie mogą wpływać na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju;
  • jaki jest ten wpływ teraz i jaki będzie w przyszłości;
  • analizę zakresu zastosowania kluczowych technologii mających największy wpływ na Cele Zrównoważonego Rozwoju;
  • informacje na temat najbardziej istotnych Celów dla sześciu głównych regionów świata;
  • szacunki dotyczące obecnej skali i wpływu sektora ICT, a także prognozy do roku 2030;
  • proponowane działania uwzględniające kluczowe role zarówno sektora ICT, jak i powiązanych interesariuszy w opracowywaniu i wdrażaniu technologii cyfrowych w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu na realizację SDGs.

Z analizy autorów raportu wynika, że technologie cyfrowe mogą przyspieszyć realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju o 22 proc. a o kolejne 23 proc. złagodzić tendencje spadkowe. Co ciekawe, na 169 celów Agendy 2030 do realizacji aż 103 konieczne jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Wiodącymi w najbliższych latach będą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które znajdą szerokie zastosowanie w najważniejszych branżach, takich jak rolnictwo, energetyka, medycyna i transport. Przewiduje się, że do 2030 roku na badania i rozwój ICT zostaną przeznaczone 3 biliony dolarów. Natomiast wartość rynku ICT w tym czasie powinna osiągnąć poziom 6 bilionów euro. Obecnie to 2,3 biliona euro.

Obok ICT, technologiami kluczowymi w realizacji celów Agendy i wspierającymi zrównoważony rozwój będą: przetwarzanie w chmurze, inteligencja kognitywna, blockchain, sieć 5G, IoT i wirtualna rzeczywistość. Te siedem potężnych technologii może zwiększać postępy w realizacji agendy 2030 na kilka kluczowych sposobów:

  • łącząc i wspierając komunikację, ułatwiając nawiązywanie relacji, zbierając informacje, pomysły i możliwości; 
  • monitorując, co się dzieje dookoła nas by zapewnić przejrzystość i celowość naszych działań;
  • analizując rozległe obszary informacji, optymalizując procesy, procedury i zasoby i przewidując, gdzie należy interweniować; 
  • zwiększając możliwości człowieka i Automatyzując systemy, tym samym tworząc „aktywny pomost” między światem fizycznym i cyfrowym.

GeSI skupia firmy będące liderami rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspólnie z największymi organizacjami ekologicznymi, GeSI koncentruje się na badaniach i rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu poprzez przyspieszenie rozwoju rozwiązań cyfrowych. Jej celem jest zapoczątkowanie ery innowacji i wzrostu gospodarczego opartego na technologiach niskoemisyjnych.

Raport do pobrania na stronie GESI