Ujawnienia dotyczące klimatu w raportach polskich spółek giełdowych

Artykuł

Ujawnienia dotyczące klimatu w raportach polskich spółek giełdowych

Jak z ujawnieniami za rok 2022 dotyczącymi klimatu poradziły sobie duże spółki giełdowe w Polsce?

Czerwiec 2023

Na podstawie analizy rocznych raportów skonsolidowanych za 2022 rok Deloitte przeprowadził szczegółowe badanie dojrzałości sprawozdań największych polskich spółek giełdowych w zakresie ujawnień skutków ryzyk klimatycznych dla działalności przedsiębiorstw. Przegląd stanowi szczegółową diagnozę obecnej sytuacji polskiego biznesu na rok przed pierwszym okresem sprawozdawczym raportowanym według znacząco zaostrzonych przepisów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego właśnie teraz badamy jakość raportowania aspektów związanych z klimatem, w tym w szczególności obszaru ryzyk i szans?

Ujawnienia wpływu ryzyk klimatycznych na firmy to wyzwanie w nadchodzących regulacjach. W roku 2023, aspekty dotyczące zmian klimatycznych, w tym ryzyk i szans z nimi związanych, zostały oficjalnie objęte obowiązkiem raportowania przez duże przedsiębiorstwa. Było to wynikiem wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA) priorytetów dotyczących egzekwowania prawa w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za rok 2022 emitentów notowanych na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz drugiego etapu wdrożenia zasad Taksonomii UE. Jak na te wyzwania odpowiedziały polskie przedsiębiorstwa? Poznaj szczegóły naszej analizy w publikacji „Raportowanie kwestii klimatycznych w Polsce. Jak z ujawnieniami za rok 2022 dotyczącymi klimatu poradziły sobie duże spółki giełdowe w Polsce?”.

Raportowanie kwestii klimatycznych w Polsce

Jak z ujawnieniami za rok 2022 dotyczącymi klimatu poradziły sobie duże spółki giełdowe w Polsce?

Czerwiec 2023

Na podstawie analizy rocznych raportów skonsolidowanych za 2022 rok Deloitte przeprowadził szczegółowe badanie dojrzałości sprawozdań największych polskich spółek giełdowych w zakresie ujawnień skutków ryzyk klimatycznych dla działalności przedsiębiorstw.

Pobierz PDF
Document

Obejrzyj nagranie webinaru „Ryzyka klimatyczne ujawniane przez polski biznes w 2022 roku – podsumowanie przeglądu raportów”

Nagranie z dnia 20 czerwca 2023 r.

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?