WorldClass

Artykuł

WorldClass

Działania Deloitte Poland dla edukacji

Miliony ludzi na całym świecie są powstrzymywane przed osiągnięciem swojego pełnego potencjału. Inwestowanie w edukację i szkolenia jest odpowiedzią na to wyzwanie.

Przyszli innowatorzy, przedsiębiorcy i liderzy będą potrzebowali nowych umiejętności, aby pomóc nam sprostać wyzwaniom przyszłości. Inwestujemy w innowacyjne podejścia do wspierania edukacji, rozwoju umiejętności cyfrowych i możliwości szkoleniowych, aby każdy mógł odnieść sukces w nowoczesnej gospodarce.

Ambicją Deloitte w ramach WorldClass jest dotarcie do 100 milionów osób do 2030 roku poprzez programy i partnerstwa z wiodącymi organizacjami edukacyjnymi na całym świecie. Deloitte inwestuje czas pracowników, zapewnia wolontariuszy i przekazuje darowizny, aby wspierać miliony uczniów, nauczycieli i liderów edukacji na całym świecie.

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” są organizowane w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok. Obecnie trwają XV i XVI edycja studiów.

Zespół Deloitte angażuje się w tworzenie syllabusa studiów, a eksperci zespołu Sustainability Consulting Central Europe prowadzą zajęcia ze studentami, dzieląc się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy projektowej.

Każda z edycji studiów podyplomowych przyciąga kilkudziesięciu studentów – specjalistów z różnych sektorów – którzy w swojej codziennej pracy chcą wdrażać społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Studia „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” dają swoim absolwentom solidne podstawy do pracy na stanowiskach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tym samym, świadomość rynkowa o zagadnieniach CSR i ESG wzrasta.

W edycjach XV i XVI w roku akademickim 2022/2023 bierze łącznie udział ok. 70 studentów, podobnie jak w poprzednich edycjach. Zainteresowanie studiami z roku na rok rośnie, mierzymy także satysfakcję studentów w ankietach.

Dowiedz się więcej o studiach

Aby pomóc pracownikom firmy zdobyć wiedzę na temat wyzwań związanych z ESG, firma kontynuuje uruchomiony w 2021 r. program edukacyjny.
Jest to seria wewnętrznych webinariów edukacyjnych, których celem jest:

  • poprowadzenie zespołów z różnych działów firm przez najważniejsze aspekty ESG, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla klientów firmy
  • pomoc w zrozumieniu wyzwań z obszaru ESG, przed którymi stoją dzisiaj klienci
  • dostarczenie wiedzy i argumentów, aby wyjaśnić klientom, w jaki sposób kwestie ESG wpływają na działalność firmy, czy wartość dla interesariuszy i akcjonariuszy
  • inspirowanie, aby pracownicy Deloitte mogli inspirować i pomagać swoim klientom.

W 2022 roku odbyły się 4 webinary, w których wzięło udział ok. 900 uczestników z całej firmy w Polsce i w regionie Europy Środkowej. W przypadku webinarów cyklu mierzone były liczba uczestników i oceny wystawione przez uczestników.

Włączenie ESG do strategii firmy, bieżącej działalności, wyników finansowych i procedur zarządzania ryzykiem może być bardzo trudnym procesem dla klientów Deloitte. Presja ze strony interesariuszy (pracowników, inwestorów i klientów) jest duża i pilna i pracownicy Deloitte często spotykają się z pytaniami dotyczącymi tej tematyki niezależnie od tego, w jakim dziale pracują i czym się zajmują.

Be.Eco to program edukacji ekologicznej współtworzony przez Fundację Deloitte działającą przy Deloitte Polska. Realizacja programu jest zgodna z dwoma z filarów działania Fundacji – edukacją oraz klimatem. Od września 2022 r. trwa II edycja, której tematyka skupia się wokół odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji (SDG 12). Eksperci Deloitte przygotowali wkład merytoryczny do scenariuszy lekcji dot. hiperkonsumpcjonizmu, zrównoważonej mody, produkcji i marnowania żywności oraz elektrośmieci i śladu węglowego. Materiały edukacyjne dostępne są do pobrania dla edukatorów chcących budować u swoich uczniów świadomość klimatyczną. Program tworzony jest przy współpracy z Fundacją Digital University.
Realizacja programu pozwala na wzrost poziomu świadomości klimatycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W ramach programu wiedza przekazywana jest edukatorom, którzy z wykorzystaniem scenariuszy zajęć lekcyjnych mogą przeprowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodne z obowiązującą podstawą programową. W pierwszej edycji programu obejmującej tematykę gospodarki odpadami i zagadnienie bioróżnorodności udział wzięło ponad 33 tysiące uczniów, a ponad 2000 nauczycieli skorzystało z organizowanych online warsztatów. W każdej z edycji prowadzone jest ankietowe badanie świadomości uczniów pozwalające na oszacowanie wpływu programu na poziom ich wiedzy.

Strona internetowa programu: https://beeco.edu.pl/

Czy ta strona była pomocna?