Czy post-pandemiczna rzeczywistość będzie zielona?

Artykuł

Czy post-pandemiczna rzeczywistość będzie zielona?

Deloitte na VIII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń, 21 października 2021 r.

Ze względu na swoją rolę jako menedżera ryzyka, nośnika ryzyka i głównego inwestora, branża ubezpieczeniowa ma wyjątkową pozycję do promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego.

Uczestnicy panelu Deloitte zorganizowanego na zaproszenie Polskiej Izby Ubezpieczeń to managerowie najwyższego szczebla i znakomici eksperci w branży ubezpieczeń. 21 października 2021 r. podczas Kongresu PIU wspólnie będą dyskutować o ewoluującej roli branży ubezpieczeniowej w obliczu postępujących zmian klimatu.

Podczas dyskusji zatytułowanej: Czy post-pandemiczna rzeczywistość będzie zielona? poruszone zostaną m.in. następujące wątki:

  • W branży ubezpieczeniowej oraz w szerszych społecznościach finansowych i biznesowych koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluuje. Obecnie ubezpieczyciele patrzą na to nie tylko z perspektywy tego, jak kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) wpływają na portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne, ale także jak portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne wpływają na środowisko i społeczeństwo.
  • Ogromne przepływy kapitałowe i długoterminowy horyzont związany z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową mogą pomóc podmiotom działającym w branży ubezpieczeniowej w przejściu od skupiania się na krótkoterminowych zyskach do budowy zielonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki.
  • Rośnie świadomość Polaków na temat konsekwencji zmian klimatu. W tym kontekście ważne staje się pytanie jaka jest rola ubezpieczycieli w zapewnieniu odpowiednich produktów dla konsumentów.

 

W dyskusji moderowanej przez Irenę Picholę, partnera w Deloitte, udział wezmą:

Adam Uszpolewicz – prezes grupy Aviva w Polsce

Mario Zamarripa – dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju grupy ERGO Hestia

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH – członek Insurance and Reinsurance Stakeholder Group przy EIOPA

dr Gillian Rutherford-Liske – dyrektor, Reinsurance Sustainability, Swiss Re

Daria Ringwelska-Ładak – zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk, UKNF

Dimitrios Mazarakis – międzynarodowy ekspert ds. ubezpieczeń

Czy ta strona była pomocna?