Finanse w odmienionej rzeczywistości

Nowości

Finanse w odmienionej rzeczywistości

Deloitte na XI Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie

Relacja z EKF w Sopocie, który odbył się w dniach 13 – 15 września 2021

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora finansowego oferującym platformę dyskusyjną dla czołowych ekspertów i wybitnych liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Deloitte po raz kolejny był partnerem tego wydarzenia.

Głównym celem Kongresu była debata na temat stabilności europejskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

Hasłem przewodnim Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021 roku było „Finanse w odmienionej rzeczywistości”. Hasło to znajduje odzwierciedlenie w głównych obszarach tematycznych, wokół których zbydowany był program tegorocznego wydarzenia.

Eksperci Deloitte wystąpili w trzech debatach. Gospodarzem dwóch z nich była nasza firma.

13 września, poniedziałek, godz. 17.30 – 18.30

ESG i kwestie klimatyczne w działalności bankowej – jak zmieniają się oczekiwania regulatorów, rynku, społeczeństwa, jak nowe wyzwania adresuje polski sektor i czym różnimy się od innych krajów.

Gospodarze debaty: Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting CE i Przemysław Szczygielski, Partner Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce

Organy regulacyjne na całym świecie odpowiedzialne za branżę usług finansowych podejmują szeroko zakrojone działania, by zwiększyć świadomość banków w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, nakłonić je do formułowania odpowiednich strategii i modyfikacji modeli działalności tak, by wspierały zieloną transformację gospodarki. W 2021 roku zmiany regulacyjne nabrały tempa, zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W życie weszły pierwsze wymagania wynikające z dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym (Corporate Sustainability Reporting Directive), a także nad Europejskim Standardem Zielonych Obligacji. W czerwcu, kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu są ogromne i sektor prywatny będzie odgrywać jedną z kluczowych ról w finansowaniu transformacji. Przechodzenie w stronę gospodarek nisko lub zero emisyjnych będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia znacznych inwestycji, w których banki będą miały do odegrania kluczową rolę. W panelu porozmawiamy o roli sektora finansowego, o wyzwaniach, istniejących rozwiązaniach systemowych i najlepszych przykładach z rynku polskiego i ze świata

Goście debaty: 

 • Marek Lusztyn, CRO, mBank S.A.
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, niezależny członek Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska
 • Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu, BOŚ
 • Rafał Antczak, wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw i Analiz, PKO BP
 • Jacek Kubas, associate director, EBRD

 

Dowiedz się więcej:

 

Artykuły:

 
 

Nieodpłatne webinary:

 

14 września, wtorek, godz. 10.30 – 11.30

Cyfrowa rewolucja w procesie kredytowym

Gospodynie debaty: Anna Wiącek-Kocot, Partner w Zespole Strategii i Transformacji IT i Ewa Herbik-Piszczako, Dyrektor Deloitte w Zespole Strategii, Analiz i M&A.

Już przed pandemią COVID-19 banki rozpoczęły cyfrową transformację w obszarze kredytów. Transformacja ta była podyktowana nie tylko optymalizacją kosztów, ale również wynikała z potrzeb klientów, którzy oczekiwali zaufanej, zrozumiałej, prostej usługi w odsłonie Facebook’a.

Podczas naszego panelu poruszyliśmy m.in. następujące zagadnienia:

 • Czy cyfryzacja procesu kredytowego jest potrzebna? Jakie jest jej znaczenie w poszczególnych segmentach?
 • Jakie są kluczowe aspekty procesu kredytowego dla poszczególnych segmentów? Jakie czynniki powinny być uwzględnione w celach cyfrowego procesu?
 • Jak podejść do transformacji procesu kredytowego end-to-end? Jak rozpocząć cały proces?
 • Jakie są największe wyzwania takiej transformacji? Kogo trzeba zaangażować, z jakim poziomem kosztów dla organizacji trzeba się zmierzyć?

Goście debaty:

 • Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK
 • Radosław Twarużek, tribe leader – SME, Santander Bank Polska
 • Marcin Gadomski, wiceprezes Zarządu Banku, Pion Zarządzania Ryzykami, Pekao S.A.
 • Tomasz Mańko, wiceprezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Dodatkowo oprócz powyższych debat ekspert Deloitte, Przemysław Szczygielski, Partner Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce był gościem poniższego panelu:

15 września, środa, godz. 10.30 – 11.30

Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2021-2024. Okrągły stół CRO

Gospodarz debaty: Europejski Kongres Finansowy
Prowadzenie debaty: Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank

Celem debaty było omówienie kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań. W związku niepewnością wynikającą z nie w pełni jeszcze zmaterializowanych ekonomicznych skutków “zamrażania” gospodarki i stymulacji fiskalnych i monetarnych, dyskusja w debacie miała na celu przede wszystkim analizę zagrożeń dla stabilności systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie pożądanych kierunków działań, niezbędnych, aby sektor bankowy utrzymał stabilność oraz zdolność wspierania gospodarki.

Goście debaty:

 • Przemysław Szczygielski, Partner Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce
 • Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Pekao S.A.
 • Andrzej Gałkowski, partner, Head of Banking Advisory, KPMG
 • Wojciech Kembłowski, wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Janusz Miszczak, lider zespołu Financial Risk & Analytics, EY
 • Barbara Sobola, wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dowiedz się więcej:

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

Czy ta strona była pomocna?