Prawie 1,5 mld zł w puli środków na konkursy ogłaszane w sierpniu: PBSE, Badania na rynek i Innostal

Analizy

Prawie 1,5 mld zł na wsparcie prowadzenia prac B+R i wdrożenie ich wyników w ramach konkursów ogłoszonych w sierpniu

Alert europejski (06/2017)

W sierpniu ogłoszone zostały trzy konkursy, w ramach których firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe (B+R) będą mogły ubiegać się o wsparcie w finansowaniu swoich przedsięwzięć. 

» Program sektorowy PBSE
» Program sektorowy Innostal
» Badania na rynek

 

Program sektorowy PBSE

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu przedsięwzięć badawczo - rozwojowych w drugiej edycji konkursu Programu sektorowego PBSE (działanie 1.2 POIR). Konkurs ma na celu wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji konkursu jest możliwość sfinansowania części prac przedwdrożeniowych.

Nabór wniosków potrwa od 2 października do 1 grudnia 2017 r., a budżet konkursu wyniesie 120 mln PLN.  

Szczegóły dotyczące naboru

Program sektorowy Innostal

W ramach drugiej już edycji konkursu Programu sektorowego INNOSTAL (Działanie 1.2 POIR), przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu przedsięwzięć badawczo – rozwojowych. Konkurs ma na celu pobudzenie aktywności badawczej i innowacyjności krajowego sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania tego sektora na środowisko. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji konkursu jest możliwość sfinansowania części prac przedwdrożeniowych oraz podwyższenie poziomu kosztów pośrednich z 17 do 25%.

Nabór wniosków potrwa od 9 października do 8 grudnia 2017 r., a budżet konkursu wyniesie 95 mln PLN.

Szczegóły dotyczące naboru

Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2 sierpnia 2017 r. ogłosiła dwa konkursy Badania na rynek, w ramach których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) otrzymać mogą dofinansowanie kosztów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo – rozwojowych zrealizowanych samodzielnie lub na zlecenie, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacznie ulepszonych wyrobów i usług.

Na wsparcie projektów przeznaczono 1,15 mld PLN, w tym 400 mln PLN dla projektów realizowanych w 255 średnich miastach wskazanych na liście opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Konkurs trwać będzie od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i zostanie podzielony na 4 etapy.

Szczegóły dotyczące naboru

Dlaczego Deloitte?

  • Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów w dziedzinie wspierania biznesu w pozyskiwaniu niekomercyjnego wsparcia na polskim rynku.
  • Realizowaliśmy dla przedsiębiorstw z regionu wiele projektów w zakresie m.in. inwestycji, B+R i środowiska.
  • Mamy doświadczenie w przygotowywaniu strategii finansowania inwestycji ze źródeł publicznych, przygotowywaniu wniosków o pomoc publiczną oraz we wdrażaniu i zarządzaniu dofinansowanymi projektami.
  • Przy ubieganiu się o pomoc publiczną oraz w trakcie wdrażania projektu nasi eksperci współpracują z doradcami Deloitte z innych dziedzin: podatków, prawa, innowacji, analizy oddziaływania na środowisko oraz szkoleń.
Czy ta strona była pomocna?