Analizy

Wsparcie działań B+R w sektorach

Dofinansowanie projektów B+R w obszarze recyklingu, chemii, farmacji, neuromedycyny oraz sektora leśno-drzewnego i meblarskiego

Alert europejski (02/2017)

W pierwszych miesiącach 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało cztery nabory w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: INNOCHEM, InnoNeuroPharm, Innowacyjny Recykling i WoodINN. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe (B+R) przedsiębiorstw lub ich konsorcjów dotyczące recyklingu oraz sektorów chemicznego, farmaceutycznego, neuromedycyny oraz leśno-drzewnego i meblarskiego.

Dofinansowanie projektów może wynieść od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju prowadzonych prac, wielkości przedsiębiorstwa, prowadzonej współpracy i rozpowszechniania wyników prac B+R. Do kosztów kwalifikowanych projektu zalicza się wynagrodzenia, usługi obce, amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, drobny sprzęt badawczy).

Szczegóły dotyczące naborów:

Czy ta strona była pomocna?