zwiększone korzyści podatkowe na badania i rozwój

Analizy

Zwiększenie korzyści podatkowych w związku z działalnością badawczo-rozwojową

Druga ustawa o innowacyjności podpisana

Alert europejski (10/2017)

Wprowadzona w 2016 r. ulga podatkowa z tytułu prowadzenia działalności badawczo –rozwojowej, z roku na rok staje się coraz atrakcyjniejsza. Pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania o dodatkową wartość kosztów związanych z B+R.

24 listopada br. Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności, która zdecydowanie uatrakcyjnia ten instrument wsparcia działalności badawczo –rozwojowej, zwiększy zakres stosowania, jak również rozstrzyga niektóre niejasności pojawiające się przy interpretacji obecnie obowiązujących przepisów

Jakie zmiany przewiduje ustawa?

Intensywność ulgi B+R

Koszty kwalifikujące się do odliczenia

Jak możemy pomóc?

  • Identyfikacja działań i kosztów kwalifikujących się do ulgi podatkowej z udziałem ekspertów branżowych
  • Opracowanie zasad ewidencjonowania kosztów w sposób kwalifikujący do ulgi
  • Sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 
  • Sporządzenie kalkulacji ulgi B+R do deklaracji CIT-8
  • Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia kwalifikowalności przedstawionych kosztów do ulgi
     
Czy ta strona była pomocna?