Odpowiedzialność drogą do odporności biznesu

Artykuł

Odpowiedzialność drogą do odporności biznesu

Komentarz Marty Orzęckiej do Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna 5 czerwca 2020

Po raz kolejny, w ramach czternastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizatorzy badania podnieśli poprzeczkę spółkom uzupełniając kwestionariusz badania zgodnie z obowiązującymi trendami m.in. w zakresie wpływu organizacji na klimat oraz wskaźników odpowiedzialności. Wyraźnie widać, że spółki zwracają szczególną uwagę na ideę odpowiedzialności biznesu nawet w czasach pandemii, o czym świadczy choćby liczba podmiotów przystępujących do badania (68).

Zgodnie z metodyką lat ubiegłych, spółki biorące udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm zostały podzielone na 5 branż. Podobnie jak w zeszłym roku, wśród przedsiębiorstw, które zdecydowały się podzielić swoimi osiągnięciami, najliczniej reprezentowana była branża usługi, handel i transport (26 proc. wszystkich wypełnionych ankiet), a także bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy (19 proc. wszystkich wypełnionych ankiet) oraz dobra konsumpcyjne, farmacja (19 proc. wszystkich wypełnionych ankiet).

Pomimo podniesionej poprzeczki, spółki wypadły relatywnie lepiej niż w poprzedniej edycji – liczba firm, które osiągnęły min. 70% punktów rankingu wzrosła o blisko 20 pp. W tym roku aż dwa podmioty osiągnęły maksymalną liczbę punktów.

Drobnym zmianom uległa tegoroczna czołówka rankingu – pierwsze miejsce zajęły ex aequo spółki z sektora finansowego BNP Paribas Bank Polska (II rok z rzędu) oraz ING Bank Śląski S.A. (5 miejsce w ramach poprzedniej edycji). Na drugim stopniu podium uplasowało się aż 5 firm: Coca-Cola HBC Polska, Polpharma, Santander Bank Polska, Schenker oraz STU ERGO Hestia, a trzecie miejsce – i tu nowość – trafiło do Grupy Raben oraz Signify Poland.

W odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zgodnie z obowiązującymi zmianami na szczeblu UE oraz przyjętą długoterminową strategią do roku 2050, w ramach kwestionariusza tegorocznej edycji zostało dodane pytanie dotyczące planowanej daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wyłącznie niewielkie grono podmiotów wskazało konkretne zobowiązanie w tym zakresie, w chwili obecnej większość firm ostrożnie podchodzi do tematu stawiając sobie na razie cele m.in. w zakresie redukcji emisji.

Podobnie jak w roku poprzednim, w ramach części Wybrane wskaźniki odpowiedzialności znajdowały się pytania dotyczące monitorowania oraz raportowania kwestii związanych z wpływem firm na środowisko. Aż 80% firm odpowiedziało, że podejmuje wymierne zobowiązania w zakresie działalności rynkowej związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na klimat lub przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Jednak już tylko 56% podmiotów było w stanie wskazać odsetek wykorzystywanej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Spółki trochę lepiej niż w ubiegłym roku poradziły sobie ze wskazaniem wskaźnika redukcji poziomu emisji bezpośredniej (Scope 1) – na to pytanie odpowiedziało 72% podmiotów w ramach tegorocznej edycji (w porównaniu z 32% w ramach poprzedniego badania).

W ankiecie utrzymano także pytanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – aż 82% firm zadeklarowało podejmowanie rozwiązań w tym zakresie w ramach działalności operacyjnej. Biorąc pod uwagę, że szczegółowe rozwiązania i wytyczne dla polskich przedsiębiorców jeszcze się tworzą, cenne jest, że zaczynają oni dostrzegać zalety modeli biznesowych opartych na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym i inicjatyw dobrych dla klimatu i środowiska i sami podejmują kroki żeby dostosować się do wymogów dotyczących GOZ i Strategii Plastikowej.

W ciągu zaledwie kilku lat koncepcja przedsiębiorstwa, którego misja łączy generowanie zysków z potrzebą poszanowania i wspierania środowiska i sieci interesariuszy - z innowacyjnego nowego pomysłu przekształciła się w konkretną rzeczywistość biznesową. 50 procent respondentów w tegorocznym badaniu Global Human Capital Trends 2020, w którym wzięło udział prawie 9 000 liderów biznesu i HR w 119 krajach, podkreśliło, że w realizację swojego celu (purpose) chcą włączyć wszystkich swoich interesariuszy - reagując na potrzeby społeczne, wyzwania związane z klimatem oraz odpowiedzialnie zarządzając pracownikami, klientami i społecznościami.

Strategiczne zdefiniowanie wpływu, jaki organizacja wywiera na otoczenie poprzez swoją działalność, produkty, łańcuch dostaw, zmierzenie go i wiarygodne raportowanie, to kierunek, w którym idzie świat. Podobnie jak wiodące światowe organizacje, firmy w Polsce coraz bardziej świadomie włączają odpowiedzialność do swoich strategii biznesowych tym samym zwiększając odporność swoich organizacji.

 

Autor:
Marta Orzęcka
Starszy Konsultant w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Szczegółowe wyniki i więcej o Rankingu Odpowiedzialnych Firm

http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/

Przejdź do strony rankingu

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.