Sustainable Finance Magazine

Artykuł

Sustainable Finance Magazine

Najważniejsze regulacje, wydarzenia i publikacje z obszaru zrównoważonych finansów i ESG

Warszawa, grudzień 2021

Szybkie tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie stawia przed organizacjami z branży finansowej możliwości nie tylko tworzenia nowych puli zysków, ale także działania w bardziej bezpośredni, spersonalizowany i społecznie odpowiedzialny sposób. Liderzy branży finansowej muszą być gotowi do formułowania i realizacji świeżych pomysłów, podejmowania odważnych działań i decyzji i przyjmowania nowych ról.

W kończącym się roku zmiany regulacyjne dotyczące zagadnień zrównoważonego finansowania nabrały tempa, zwiększa się zarówno ich liczba, jak i złożoność. W 2021 roku w życie weszły pierwsze wymagania wynikające z Dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), dotyczącej ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Opublikowano pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, czyli systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym 9 grudnia długo wyczekiwane akty delegowane w zakresie pierwszych dwóch celów dotyczących Taksonomii, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022. To ważny kamień milowy, zapewniający niezbędny impuls do kierowania zrównoważonych środków finansowych na projekty i firmy, które pomagają osiągnąć unijne cele klimatyczne.

A co jeszcze dzieje się i będzie dziać się w obszarze zrównoważonych finansów? Odsłaniamy to w pierwszym numerze Sustainable Finance Magazine, mając nadzieję, ze okaże się dobrym podsumowaniem tego intensywnego roku i będzie służył jako inspirujący przewodnik w działaniach w najbliższych tygodniach.

W pierwszym numerze:

  • Szczegółowe kalendarium i opisy regulacji oraz priorytety dla firm na najbliższe tygodnie
  • Najważniejsze konferencje i publikacje związane z tematem klimatu i zrównoważonych finansów
  • Zrównoważone finansowanie okiem liderów branży ubezpieczeniowej i bankowej
${alt}
Kliknij aby powiększyć

SUSTAINABLE FINANCE MAGAZINE

Najważniejsze regulacje, wydarzenia i publikacje z obszaru zrównoważonych finansów i ESG

Issue #1

The financial industry has historically played a number of fundamental roles in shaping the modern world.

Pobierz #1 wydanie [ENG]
Czy ta strona była pomocna?