analizy ekonomiczne

Rozwiązania

Analizy ekonomiczne

Wsparcie firm, branż oraz administracji

Kompleksowe analizy wpływu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego firm i branż na otoczenie oraz zrozumienie wpływu regulacji na gospodarkę czy gospodarstwa domowe są kluczem do świadomego podejmowania decyzji biznesowych i regulacyjnych.

Nasze podejście:

Kompleksowość i dynamika zmian w gospodarce wymuszają na firmach, organizacjach biznesowych i administracji stosowanie coraz bardziej zaawansowanych metod planowania opartych o analizy i wykorzystywanie sprawdzonych wskaźników.

Całościowe analizy wpływu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego oraz zrozumienie wpływu regulacji na własną działalność, daną branżę, czy całą gospodarkę są kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego - świadomego podejmowania decyzji biznesowych czy inicjatyw politycznych.

Wpisywanie się w globalne działania społeczności międzynarodowej jest dużą wartością, dlatego proponujemy włączenie globalnych celów ONZ do strategii działań firmy i polityki administracji. W tym celu opracowaliśmy specjalną metodykę Social Economic and Environmental Development Script (SEEDS), która pozwala na sprawną i efektywną implementację wymiaru globalnego do strategii i działań firm i administracji.

Świadczymy usługi kompleksowo – od diagnozy wyzwania po wykorzystanie powstałych treści: przeprowadzamy diagnozy, analizy i badania, doradzamy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz opracowujemy wizualizacje graficzne i prezentacje online.

Umiejętna komunikacja to klucz do sukcesu. Realizujemy nasze projekty w takim zakresie, by były maksymalnie użyteczne, dlatego już na etapie planowania prac zastanawiamy się co, gdzie i jak będzie mogło być komunikowane.

Kiedy możemy pomóc?

O nas:

Łączymy kompetencje z zakresu badań i analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z doświadczeniem pracy w administracji publicznej. Takie połączenie wiedzy, umiejętności i wyczucia specyfiki sektora prywatnego oraz publicznego pozwala nam od lat realizować projekty doradcze w obszarze definiowania i pomiaru wpływu oraz niezależne raporty wpływu regulacji zarówno dla firm, związków branżowych, jak i administracji publicznej.

Przykładowe typy projektów:

Rola branży w gospodarce 

Rolą związków branżowych czy grup interesu jest reprezentowanie swoich członków w debacie publicznej, wykorzystywanie kooperacji dla zwiększenia siły przekonywania, czyli prowadzenie debaty opartej na racjonalnych argumentach - evidence based policy. 

Nasz zespół może Państwa wesprzeć w tych działaniach i pomóc w pokazaniu Państwa obecności w gospodarce i społeczeństwie. Opracujemy dla Państwa podstawę do debaty, wynikającą z niezależnych badań i analiz, która będzie dopasowana do specyfiki różnych grup interesariuszy. Doradzimy również, jak efektywnie komunikować swoje argumenty oraz zarządzać wizerunkiem.

Wpływ działalności firmy

Każda firma wnosi wiele do rozwoju gospodarki, jednak nie zawsze ten wkład odpowiednio pokazuje. Niezależne zaprezentowanie skali Państwa oddziaływania (bezpośredniego, pośredniego i indukowanego) może być wykorzystane w debacie nad ważnymi regulacjami, budowaniu strategii biznesowej czy jako podstawa działań marketingowych.

Pomożemy Państwu w oszacowaniu tego wpływu oraz wykorzystaniu wyników analizy zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wskażemy, w jaki sposób należy komunikować ten wpływ względem kluczowych interesariuszy.

Wpływ dużych inwestycji

Niezależnie od skali i rodzaju inwestycji podjęcie decyzji inwestycyjnej jest obarczone dużym ryzykiem i wymaga odpowiedniego uzasadnienia. W przypadku dużych przedsięwzięć biznesowych podejmowanie decyzji skupia uwagę opinii publicznej, właścicieli czy inwestorów na ich przebiegu i efektach.

Aby odpowiednio pokazać sukces przedsięwzięcia, skalę i wielowymiarowe efekty dużych projektów, proponujemy Państwu stworzenie raportu podsumowującego. Opracowanie tego typu dokumentu w przejrzysty sposób ukazuje przesłanki do inwestycji, sposób jej realizacji oraz osiągnięte efekty (obecne i szacowane w przyszłości). Ponadto przedstawia wpływ w szerokim zakresie - w zależności od typu przedsięwzięcia uwzględnia wpływ ekonomiczny, społeczny lub środowiskowy.

Wpływ zjawisk społeczno-gospodarczych i trendów globalnych

W dzisiejszym świecie zmiany zachodzą coraz szybciej, pojawia się również wiele nowych zjawisk, które nie są zależne od decyzji firm czy poszczególnych rządów. Te megatrendy i niezależne procesy społeczno-gospodarcze już oddziaływają na firmy, branże czy całą gospodarkę i oddziaływać będą jeszcze wyraźniej.

Możemy wesprzeć Państwa w oszacowaniu skutków tych zjawisk, określeniu niezbędnych działań (w tym regulacyjnych) i dostosowaniu odpowiedniej strategii biznesowej oraz wskaźników wpisujących się w Social Progress Index (z ang. Indeksu Rozwoju Społecznego, SPI).

Działania przy zmianach regulacji

Otoczenie regulacyjne polskiej gospodarki jest niezwykle złożone, a dokonywanie pozytywnych zmian trudne i często długotrwałe. Podjęcie skutecznej inicjatywy zmian regulacji wymaga bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, szczególnie w perspektywie ewentualnego wpływu na dochody budżetu państwa.

Aby móc efektywnie i konstruktywnie dyskutować o zmianach, konieczne jest posługiwanie się odpowiednimi argumentami. Możemy pomóc Państwu, przygotowując ocenę skutków regulacji (OSR) – wymaganą w procedurze legislacyjnej kompleksową analizę wpływu zmian legislacyjnych na gospodarkę, finanse publiczne, administrację i społeczeństwo.

Raport OSR by był skuteczny, musi być napisany odpowiednim językiem oraz odpowiednio komunikowany publicznie. Nasz zespół Deloitte EU Policy Centre oraz zespół ds. komunikacji publicznej mają doświadczenie w działaniach, które sprawią, że kluczowe osoby będą zaangażowane.

Kontakt

Irena Pichola

Irena Pichola

Partner

Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami... Więcej

Julia Patorska

Julia Patorska

Partner

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza ... Więcej