Tworzenie skutecznej strategii odbudowy i rozwoju w obliczu niepewnej przyszłości

Rozwiązania

Tworzenie skutecznej strategii odbudowy i rozwoju w obliczu niepewnej przyszłości

Foresight ekonomiczny

Światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa okazał się trudnym sprawdzianem dla przedsiębiorstw, konsumentów oraz sektora publicznego. Uświadomił on jak niebezpieczne jest przekonanie, że następny dzień będzie podobny do dzisiejszego, w związku z czym wystarczy działać według raz wypracowanych schematów. Oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć, że w 2020 r. świat ogarnie pandemia. Mimo to, można było przygotować organizację na wystąpienie, przynajmniej niektórych zdarzeń. Już w pierwszych miesiącach kryzysu stało się jasne, że niektóre podmioty przechodzą go znacznie łagodniej niż inne ze względu na wypracowane w poprzednich latach strategie i procedury działania na wypadek nagłego załamania gospodarczego.

Niewątpliwie, w porównaniu do całkowitego braku wiedzy, nawet niepełne informacje o przyszłości pozwalają dużo skuteczniej przygotować się na możliwe zagrożenia i wykorzystać szanse wynikające ze zmian w otoczeniu. W świecie rosnącej niepewności wiedzę taką coraz trudniej jest pozyskać prognozując tradycyjnymi metodami. Alternatywę stanowi wykorzystanie technik foresightu.

Skuteczne przygotowanie organizacji nie tylko na przyszłe kryzysy, ale również na stopniowe zmiany w otoczeniu społecznym, rynkowym i technologicznym wymaga dogłębnej analizy. Stosowana w takich przypadkach metodyka foresightu stanowi potężne narzędzie służące budowie wizji przyszłości w sposób systematyczny i kompleksowy, co pozwala na identyfikację szans i zagrożeń zanim staną się one oczywiste, dając czas na podjęcie odpowiednich kroków przygotowawczych i zyskanie przewagi konkurencyjnej.

Foresight jest jednak czymś więcej niż tylko przygotowaniem na nadchodzące zdarzenia – to przede wszystkim aktywne tworzenie przyszłości za pomocą wygrywających strategii opartych na unikatowej wiedzy. Pobieżna znajomość głównych megatrendów to zbyt mało. Nie jest ona czymś rzadkim i trudno dostępnym, w związku z czym nie prowadzi do zbudowania przewagi. W praktyce użyteczne jest dopiero dogłębne zrozumienie sposobu, w jaki jednoczesne występowanie wielu trendów może kształtować przyszłość w zależności od przyjętych założeń. Wymaga to zaangażowania wielu umysłów oraz prowadzenia analizy z odwagą i rozmachem. Gotowość do podjęcia takiego wysiłku nie jest powszechna, ale to właśnie wyjaśnia, dlaczego tylko nieliczne organizacje odnoszą sukces w długim okresie pomimo zmieniającego się otoczenia. Sukces w biznesie oraz w wielu innych dziedzinach w dużej mierze zależy od tego „kto pierwszy dotrze do przyszłości”.

Dowiedz się więcej o tym jak dotrzeć do przyszłości za pomocą metodyki foresight w załączonym materiale.

Economic Foresight

Pobierz broszurę

O nas:

Łączymy kompetencje z zakresu badań i analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z doświadczeniem pracy w administracji publicznej. Takie połączenie wiedzy, umiejętności i wyczucia specyfiki sektora prywatnego oraz publicznego pozwala nam od lat realizować projekty doradcze w obszarze definiowania i pomiaru wpływu oraz niezależne raporty wpływu regulacji zarówno dla firm, związków branżowych, jak i administracji publicznej.

Kontakt

Julia Patorska

Julia Patorska

Partner

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza ... Więcej