Finance & Performance

Usługi

Finance & Performance

W erze przełomowych zmian technologicznych kadry kierownicze w działach finansowych potrzebują strategii dla opracowywania, wdrażania i realizacji rozwiązań dla potrzeb procesów i operacji finansowych oraz wspierających je technologii.

Operacje w ramach działów finansowych, które stanowią podstawę sukcesu organizacji, mogą być złożone. Specjaliści finansowi potrzebują dziś inteligentnych narzędzi, porad i wskazówek, aby dobrze radzić sobie ze złożonymi kwestiami finansowymi oraz przekazywać firmie swoje wnioski i spostrzeżenia wspomagając w ten sposób jej wzrost i rentowność. Usługi zespołów Deloitte Finance & Performance, bazujące na rozległej wiedzy branżowej naszych ekspertów i wykorzystujące technologie chmury, z pewnością pomogą klientom osiągnąć te cele.

Dyrektorzy finansowi, którzy są chcą przekształcić swoje procesy biznesowe czy też przygotować się strategicznie do przekształceń, jakie niechybnie pociągnie za sobą transakcja fuzji czy przejęcia, z łatwością poradzą sobie z takimi wyzwaniami dzięki poradom doświadczonych specjalistów ds. strategii finansowych Deloitte. Nasze zespoły świadczą usługi strategiczne z zakresu technologii, danych, architektury systemów i strategii kadrowych, aby pomóc klientom w procesach przekształceń na obszarach takich jak strategia ogólna, zarządzanie kapitałem, gotowość do wejścia na giełdę, a także w zakresie wszelkich innych zdarzeń biznesowych.

Nasze usługi Business Fianance pozwalają wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą zaawansowana analityka i prognozowanie statystyczne, w celu wspierania przekształceń procesów, w tym procesów biznesowo-finansowych, zarządzania wydajnością i optymalizacji talentów, budżetowania i planowania oraz zarządzania informacjami i wiedzą.

Globalne usługi biznesowe - Deloitte Global Business Services - integrują różne lokalizacje i jednostki organizacyjne, tworząc harmonię operacyjną, która sprawia, że rezultaty również ulegają transformacji. Dzięki usługom, takim jak projektowanie realizacji usług i modeli operacyjnych oraz poradom odnośnie outsourcingu procesów biznesowych, nasi specjaliści pomogą Państwu zsynchronizować zarządzanie i politykę biznesową całej firmy, niezależnie od lokalizacji poszczególnych jej jednostek, w celu poprawy wzajemnej współpracy i zwiększenia wydajności.

Usługi Deloitte z zakresu finansów operacyjnych pomogą przekształcić i zoptymalizować codzienne czynności transakcyjne, stanowiące sedno działalności pionów finansowych. Nasi doradcy specjalizują się w takich obszarach, jak zamykanie procesów, ich konsolidacja, raportowanie w celu redukcji kosztów, ujednolicenie zasobów, wykorzystanie wiedzy i wyników analiz, poprawa tempa i kontrola jakości procesu; zarządzanie kompleksowymi procesami typu „od zamówienia do płatności", które organizacja realizuje w celu pozyskania, zakupu i uiszczenia zapłaty za materiały, towary i usługi oraz zarządzania kapitałem obrotowym; a także wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań w celu usprawnienia funkcji związanych z zamówieniami gotówkowymi.

Rozległe nieruchomości znajdujące się w posiadaniu organizacji - jeśli nie będą efektywnie zarządzane - mogą z łatwością przekształcić się z cennych aktywów w zobowiązania. Nasi eksperci chętnie Państwu pomogą wzbogacając strategię firmy w zakresie nieruchomości, dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym i poradom co do wyboru lokalizacji, optymalizacji portfela, przy negocjacjach na temat dostępnych dotacji, odnośnie zarządzania ryzykiem, sprzedaży aktywów i przy podejmowaniu innych kluczowych decyzji, które pozwolą zachować równowagę między priorytetami biznesowymi Państwa firmy a stanem posiadania majątku nieruchomego.

Kontakt

Paweł Spławski

Paweł Spławski

Partner, Risk Advisory, Financial Services

Paweł jest partnerem w zespole Ryzyka i Regulacji dla sektora finansowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zarówno w firmach doradczych i sektorze bankowym. Paweł był odpowiedzialny za wdrażanie i pr... Więcej