supply chain

Usługi

Łańcuch dostaw

Strategia biznesowa, niezależnie od tego jak bardzo jest innowacyjna i dobrze przemyślana, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie podążą za nią procesy operacyjne.

Doradcy Deloitte z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostarczają praktycznych i strategicznych rozwiązań, które optymalizują, unowocześniają i udoskonalają wszystkie elementy łańcucha dostaw. Stawiamy czoła najbardziej skomplikowanym wyzwaniom organizacji, wykorzystując nasze globalne kompetencje biznesowe oraz doświadczenie branżowe z zakresu: energetyki i zasobów naturalnych, produktów konsumenckich i przemysłowych, usług finansowych, technologii, mediów i telekomunikacji, ochrony zdrowia czy sektora publicznego.

Deloitte oferuje również usługi zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Managed Services) − wachlarz rozwiązań będących bieżącym uzupełnieniem możliwości wewnętrznych firmy, który gwarantuje wymierną poprawę wydajności łańcucha dostaw. Dzięki naszej ofercie firmy wykorzystujące łańcuchy dostaw uzyskują wymierne informacje, dzięki którym ich wydajność wzrasta. Bez względu na punkt wyjściowy możemy opracować podejście, które zwiększa możliwości wewnętrzne firmy i daje ciągły dostęp do wartościowych informacji na temat wydajności łańcucha dostaw.