Usługi

Strategy and Business Design

Aby dobrze radzić sobie z wyzwaniami przyszłości, firma musi podejmować właściwe decyzje i działania: jednoznaczne, terminowe i inspirujące, zapewniające możliwość rozwoju w świecie ciągłego przełomu. Nasi specjaliści z grupy ds. strategii i projektowania w biznesie (business design), dzięki dobrej znajomości branży połączonej z najnowocześniejszymi metodami działania, udzielają szefom firm wsparcia przy podejmowaniu najistotniejszych decyzji oraz działań ukierunkowanych na wzrost wartości i udaną transformację.

Doradztwo strategiczne dopasowane do potrzeb firmy

Współpracujemy z szefami firm i ich zespołami przy usprawnianiu ogólnofirmowego procesu transformacji o charakterze strategicznym, umożliwiającego maksymalizację wartości firmy w oparciu o pogłębione analizy bazy klientów, ewolucję technologiczną i stosowanie przełomowych rozwiązań, tworzenie systemów współdziałania, wykraczających poza granice sektorów i nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Skuteczne strategie na poziomie całej firmy i jej jednostek organizacyjnych i efektywna koordynacja ich wdrażania są wynikiem naszej ścisłej współpracy z klientem. W przypadku pojawienia się konfliktu kompetencyjnego w procesie tworzenia strategii długoterminowych, które mają przynosić efekty również w terminach krótkich, współpracujemy z kierownictwem przy opracowywaniu i integracji programów przyspieszonego rozwoju przedsiębiorstwa. Nasza firma jest uznanym liderem w dziedzinie budowania strategii innowacyjnych. Pomagamy klientom wykorzystywać nowe możliwości rozwoju poprzez opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych ofert i form działalności.

Od nas kierownictwo firmy dowie się, jakie podejście do strategii cyfrowej należy przyjąć, by stała się integralną częścią ogólnej strategii działania. Blisko współpracujemy z członkami kierownictwa w procesie identyfikacji, ustalania priorytetów i projektowania zdolności przerobowych, umożliwiających transformację i maksymalizację wartości. Właściwie ukierunkowane strategie i inicjatywy mogą przyczynić się do znaczącego wzrostu przychodów i marż. Nasi specjaliści od redukcji kosztów dysponują skutecznymi narzędziami, aktywami i znajomością branży, co umożliwia im wskazanie i wykorzystanie możliwości trwałego zwiększenia marży.

Wykorzystywane przez nas połączenie metodologii opracowywania scenariuszy, narzędzi do wykrywania trendów oraz usług analitycznych ułatwia kierownictwu firmy filtrowanie istotnych danych z natłoku dostępnych informacji, przewidywanie zmian i przygotowanie się do wykorzystania nowych możliwości. Uczestniczyliśmy również w procesie tworzenia nowego modelu stanowiska dyrektora ds. strategii, który dzięki naszemu wsparciu na trwałe przejmie istotną rolę w kształtowaniu przyszłości firmy.

Key contact

Michał Pieprzny

Michał Pieprzny

Partner, Consulting Market Leader for Poland, Consumer Industry Leader for Poland

Michał Pieprzny posiada szerokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i transformacji procesów biznesowych w środowiskach B2B i B2C, kieruj... Więcej