Supply Chain & Network Operations

Usługi

Supply Chain & Network Operations

Deloitte pomoże Państwu opracować strukturę, stworzyć, a potem uruchomić sieci dostaw, które sprostają wyzwaniom i wykorzystają możliwości, jakie przyniesie przyszłość. Nasi specjaliści stworzą dla Państwa platformę, która pozwoli zyskać wiedzę i konstruktywne spostrzeżenia, zoptymalizować procesy biznesowe i zautomatyzować działania w ramach łańcucha wartości.

Tradycyjne, liniowe łańcuchy dostaw stopniowo przekształcają się w dynamiczne, cyfrowe sieci zaopatrzenia działające w oparciu o Internet Rzeczy (DSN). Tak typowe dla łańcucha dostaw potrzeby zwiększania wydajności, wspierania innowacji i ciągłego przyspieszania tempa - a dziś dodatkowo zwiększania tempa ze wzmożoną zwinnością - są tym ważniejsze, im szybciej pojawiają się nowe modele biznesowe, rynki i konkurenci. W gospodarce cyfrowej, cyfrowe sieci dostaw stają się koniecznością.

Dział Supply Chain & Network Operations Deloitte pomoże Państwu opracować strukturę, stworzyć i uruchomić sieci dostaw, które sprostają wyzwaniom i wykorzystają możliwości, jakie przyniesie przyszłość, tworząc platformę pozwalającą zyskać wiedzę i konstruktywne spostrzeżenia, zoptymalizować procesy biznesowe i zautomatyzować działania firmy w ramach łańcucha wartości.

Zajmujemy się najbardziej złożonymi problemami organizacji, korzystając z naszych wszechstronnych globalnych zasobów, obejmujących wszystkie obszary strategii i działań biznesowych w różnych branżach, takich jak dobra konsumenckie i przemysłowe, usługi finansowe, telekomunikacja czy opieka zdrowotna.

Nasi najwyższej klasy specjaliści ds. łańcucha dostaw - w oparciu o rozległą infrastrukturę technologiczną i z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności Deloitte z dziedziny cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa - mogą pomóc z powodzeniem stawić czoła zakłóceniom w Państwu łańcuchu dostaw. Nasi eksperci ds. DSN Strategy, Insights and Advanced Solutions będą wspierać Państwa firmę w procesie projektowania i budowania, a potem w pracy z cyfrową siecią dostaw, zapewniając elastyczne, ukierunkowane na przyszłość otoczenie, łączące ze sobą elementy całego łańcucha dostaw - począwszy od opracowania produktu, poprzez planowanie i zaopatrzenie, aż po produkcję i realizację, w tym również monitorowanie produktów po realizacji, ponowne zamówienia i obsługę klienta.

Nasze zespoły Synchronized Planning zajmują się opracowywaniem zintegrowanych strategii biznesowych oraz rozwiązań z zakresu planowania dostaw, które koordynują przepływ i dostawy produktów oraz materiałów w sieci dostaw, aby w sposób optymalny zrównoważyć całkowite koszty i rosnące oczekiwania klientów. Pomagamy zwizualizować i zaplanować sieć dostaw od końca do końca, doradzając klientom na temat rozwoju procesów, elastyczności łańcucha dostaw, planowania usług/napraw, wdrażania systemów, wskaźników wydajności, analityki, struktur organizacyjnych i zarządzania zmianą.

W kwestiach związanych z logistyką i dystrybucją, zachęcamy do wdrożenia naszych wiodących strategii, które pozwolą Państwu wypracować sobie najlepsze praktyki tak, aby właściwy produkt mógł znaleźć się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Specjaliści Deloitte pomogą ukształtować sieć dystrybucyjną, określić strategię outsourcingu logistycznego, zoptymalizować transport i magazynowanie oraz zaprojektować systemy logistyczne.

Na potrzeby zarządzania dostawami i zaopatrzenia, Deloitte wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, które - idąc w parze z doświadczeniem i wiedzą wiodących doradców - pozwalają klientom Deloitte zyskać lepsze zrozumienie kwestii zarządzania wydatkami i zapewniają większe oszczędności w szybszym tempie. Rozwiązania i usługi Deloitte oparte na przetwarzaniu chmurze, dające możliwość zarządzania kategoriami, zarządzania dostawcami oraz pozyskiwania materiałów pośrednich i bezpośrednich, zapewnią Państwu optymalny zwrot z inwestycji wszelkich wydatków związanych z zaopatrzeniem.

Nasi specjaliści z zespołu Manufacturing Strategy & Smart Operations pomogą Państwu przekształcić portfel produkcyjny w atut dający przewagę konkurencyjną, a także zrealizować cele organizacji odnośnie planowanego przychodu netto i brutto. Deloitte pomaga zwiększać produktywność i wydajność aktywów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ze sfery Przemysłu 4.0 oraz poprzez wzmacnianie kompetencji i zaplecza klienta w taki sposób, aby pomóc mu w osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Dzięki połączeniu zaawansowanych zasobów cyfrowych z dogłębną wiedzą fachową, nasze projekty realizujemy optymalnie łącząc teorię z praktyką.

Usługi Deloitte, wspomagane najnowocześniejszymi technologiami, mogą dotyczyć tak strategii czysto produkcyjnych jak i racjonalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych, transformacji lean, wydajności aktywów, strategii utrzymania i niezawodności, jakości, rozszerzonej współpracy produkcyjnej z bazą dostawców czy integracji operacyjnej po połączeniu. Dzięki tym rozwiązaniom wdrażamy oparte na nowoczesnych technologiach zmiany w procesach biznesowych, które skutkują trwałymi przekształceniami, przynosząc dobre wyniki w dłuższej perspektywie czasowej.

Jednak aby rozpocząć transformację możliwości rozwoju produktów, należy najpierw poprawić ich jakość, skrócić czas wprowadzania na rynek oraz uzyskać większy zwrot z inwestycji w badania i rozwój. Nasi specjaliści ds. strategii produktowej i zarządzania cyklem życia produktu wspierają klientów w kwestiach optymalizacji zarządzania portfelem, rozwoju nowych produktów, organizacji współpracy między różnymi jednostkami w organizacji, efektywności organizacyjnej, zarządzania danymi produktu oraz w sprawach rozwiązań technologicznych w sferze zarządzania cyklem życia produktu.

Na końcu, zespoły Deloitte ds. przekształceń łańcucha dostaw - Supply Chain Transformation - pomagają sformułować i zrealizować programy synergii operacyjnej i łańcucha dostaw przed i po pierwszym dniu procesu przekształceń, świadcząc pełny zakres usług dla potrzeb łańcucha dostaw i operacji w sieci.

Kontakt

Michał Pieprzny

Michał Pieprzny

Partner, Consulting Market Leader for Poland, Consumer Industry Leader for Poland

Michał Pieprzny posiada szerokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i transformacji procesów biznesowych w środowiskach B2B i B2C, kieruj... Więcej