Technology Due Diligence

Rozwiązania

Technology Due Diligence

Technologia ma coraz większe znaczenie w naszym życiu prywatnym i firmowym. Jeżeli radzimy sobie z technologią, potrafimy ją utrzymać i z niej korzystać, rośnie nasza wartość. W przeciwnej sytuacji technologia potrafi generować koszty, nie wspierać właściwie operacji, a wręcz narażać firmę na wymierne straty związane z systemami IT i ich bezpieczeństwem.

Gdy myślimy o zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstwa, warto zweryfikować czy sprzedawanej spółce technologia pomaga czy też stanowi obciążenie. W innym wypadku nabywca może być zmuszony zainwestować w ten obszar oraz prawdopodobnie podnieść koszty jego utrzymania, co nie pozostanie bez wpływu na wyniki firmy.

Właściwie przeprowadzony proces Technology Due Diligence zapewnia kupującemu przejrzysty obraz kondycji IT firmy będącej przedmiotem zainteresowania. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja kluczowych problemów i oszacowanie kosztów, które należy ponieść, aby sobie z tymi problemami poradzić.

Ponadto, w ramach Technology Due Diligence można zweryfikować hipotezy inwestycyjne kupującego, czyli pomysły na to jakie usługi i w jaki sposób spółka może świadczyć w przyszłości, czy też ocenić, w jaki sposób zintegrować przejmowaną Spółkę z systemami podmiotu przejmującego.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

IT DD w pigułce :

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

O nas :

Zespół Technology Due Diligence w Deloitte CE to zrozumienie potrzeb biznesowych kupujących i sprzedających, znajomość różnych rodzajów biznesu wspomagająca właściwe umiejscowienie technologii w skali wartości firmy, znajomość nowych i starszych technologii, a także wiedza o transakcjach w regionie CE i szerszym obszarze EMEA.

Zespół Technology M&A Deloitte to sposób na osiągnięcie więcej.

Zobacz także:

Kontakt:

Ścibor Łąpieś

Ścibor Łąpieś

Partner, Technology & CyberM&A Leader, Deloitte

Ścibor ma 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług technologicznych, IT oraz przemysłu. W Deloitte pełni rolę lidera zespołu Technology/IT M&A pracując w obszarze pre- i post-deal. Ścibor ucze... Więcej