Rozwiązania

Ocena technologii w odniesieniu do obecnych trendów badawczych

Technology Due Diligence

Technology Due Diligence to usługa polegająca na ocenie technologii (badanej lub dojrzałej komercyjnie) w odniesieniu do obecnych trendów rynkowych. Badany jest potencjał rynkowy oraz przeszkody i szanse na drodze komercjalizacji.

Kiedy możemy pomóc?

Szczegółowa analiza Technology Due Diligence może dostarczyć Klientowi informacji i rekomendacji w następujących obszarach:

 • opis obecnego stanu badań i technologii,
 • analiza trendów prac R&D w rozpatrywanym obszarze,
 • porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii,
 • ocena wpływu otoczenia regulacyjnego,
 • analiza czynników decydujących o adaptacji na rynku oraz potencjalnych barier,
 • identyfikacja właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku oraz jego dynamika rozwoju)
 • wskazanie możliwych modeli biznesowych,
 • rekomendacja optymalnego scenariusza komercjalizacji w tym potencjalnych partnerów.

Nasze usługi:

Warianty usług:

Korzyści:

 • Rekomendacja dotycząca inwestycji w nową technologię
 • Wskazanie partnera - firmy posiadającej pożądaną technologię, patent lub know-how
 • Opiniowanie projektów badawczo – rozwojowych
  w odniesieniu do otoczenia firmy i kluczowych trendów
 • Rekomendacje dotyczące rozwoju firmy technologicznej. Ocena jej potencjału rynkowego
 • Opracowanie programu badawczo rozwojowego wynikającego ze specyfiki jak i strategii rozwoju firmy
 • Długoterminowa prognoza rozwoju danej technologii