Framtidens
momshantering
2022

Med hållbarhet i fokus

Framtidens momshantering 2022!

Här hittar du inspelningar från Framtidens momshantering den 9 mars 2022.

13.00-13.10

Inledning

Henrik Karlsson, partner på vår avdelning för Indirect Tax, hälsar välkommen och introducerar dagen.

 

13.10 - 13.50

Paneldiskussion på tema hållbarhet

Moderator: Henrik Karlsson
Paneldeltagare: Anna Sandberg Nilsson från Svenskt Näringsliv, Joachim Broberg från Telia samt Anders Hultkvist från Skatteverket.

Hållbarhet på skatteområdet har många ingångsvinklar; från att underlätta för klimatsmarta investeringar till att styra konsumtionsmönster till regelförenklingar för ett hållbart näringsliv. Vi inleder dagen med en panel med fokus på hållbarhet på det indirekta skatteområdet.

Du ser paneldiskussionen i videospelaren ovan.

Paus

14.00 - 14.40

Nyhetspass

Morten Schmidt och Benny Persson

Vi går igenom de mest intressanta ställningstagandena från Skatteverket och domarna från förvaltningsdomstolarna som kommit under det senaste året. Vi kommer också att belysa avgöranden från EU-domstolen och blicka framåt mot vad som är på gång inom momsområdet.

Moms inom bank, finans och försäkring

Tomas Sydner och Ida Claesson

Momsen är i ständig förändring. Med ny praxis på flertalet områden, en föränderlig marknad och större krav på hållbarhet är det viktigt att analysera hur dessa aspekter påverkar hanteringen av moms för företag inom bank, finans och försäkring. Vi går igenom den senaste tidens praxis på området och analyserar hur den påverkar er bransch.

Energiskatt på elektrisk kraft inom tillverkningsindustrin

Andreas Maukku Olsson och Jennifer Alber

Energiskatt och befrielser från energiskatt är ett aktuellt och samtidigt komplext område. Rättspraxis på området är sparsam i förhållande till antalet företag som berörs och Skatteverkets inverkan på rättsläget genom myndighetens ställningstaganden går inte underskatta. Vi förklarar och beskriver vad tillverkningsföretag har att förhålla sig till för att erhålla skattebefrielse för den el som förbrukas i olika processer.

Paus

14.50 - 15.30

Fastighetstransaktioner – vad ska du tänka på?

Mikaela Benson, Emil Frennberg, Kalle Ahlnäs Engström och Sanny Gandhi

Vi fördjupar oss i området fastighetstransaktioner. Vad är viktigt att tänka på vid köp eller försäljning av en fastighet? Vad tittar vi som skatterådgivare på vid fastighetstransaktioner? Vilka åtgärder kan säljaren respektive köparen vidta för att underlätta processen och undvika oönskade skattekonsekvenser? Frågorna diskuteras av våra experter inom moms, inkomstskatt och fastighetstaxering.

Den flexibla arbetsplatsen

Jonas Henriksson, Mato Saric och Jessica Ebbesson

Pandemin har accelererat trenden med distansarbete som bland annat aktualiserar frågan om den hållbara arbetsplatsen. Vi diskuterar de skattemässiga frågor som uppkommer när anställda ges möjlighet att arbeta från andra ställen än den ordinarie arbetsplatsen. Vad gäller exempelvis för inköp av utrustning till hemmet eller om arbetsgivaren står för kostnader kopplade till arbetet? Vi undersöker också vilka skattefrågor som aktualiseras vid arbete på annan ort eller utomlands, från både företags- och individperspektiv.

Transformation och indirekt skatt – områden att fokusera på

Jens Gullfeldt och Malin Hillman

Många bolag ligger just nu i planeringsfasen eller har redan pågående projekt för att transformera sin verksamhet där implementation av ny modern teknologi ofta utgör en viktig del. Projekten innebär oftast en möjlighet för skatteansvariga att arbeta på ett helt nytt sätt med indirekt skatt och samtidigt säkerställa att det som implementeras är säkrat för framtidens behov. Vi går igenom några områden som vi ser att bolag bör fokusera på, där ambitionen är att transformera indirekt skatt.

Paus

15.40 - 16.00

Avslutning

Henrik Karlsson och momsteamet summerar och avrundar dagen.