Tjänster

Skatterådgivning

Skattelagstiftningen förändras ständigt, i Sverige och internationellt. Oavsett var du bedriver din verksamhet kan komplexiteten göra det svårt att överblicka och vara uppdaterad med gällande regler och förutsättningar. Samtidigt är skatteoptimering en förutsättning för att behålla konkurrenskraften.

Vår breda erfarenhet från arbete med företag i alla delar av livscykeln och från olika branscher gör att vi har en djup förståelse för vilka regler som påverkar verksamheten i varje given situation. Det är viktigt redan från dag ett då du skapar plattformen för ditt företagande, baserad på parametrar som till exempel ägarstruktur, nationella och internationella expansionsmål eller behov av extern finansiering.

Vi har lång erfarenhet av rådgivning till mindre och medelstora företag och har utvecklat ett särskilt, proaktivt koncept med fokus på helhetssyn och värdeskapande för företaget och dess ägare. Med vår förståelse kan vi identifiera och förutse skattemässiga risker och möjligheter.

Kontakta oss

Sven Johannesson

Sven Johannesson

Director | Audit and Assurance

Sven är Director och har arbetat som skattejurist i över 30 år, varav 23 år på Deloitte. Han är specialiserad på svensk företagsbeskattning med fokus på ägarledda företag. Med sin långa erfarenhet är ... Mer