Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 30. 4. 2023

70 % družb še ne izpolnjuje ciljev spolne zastopanosti iz pobude 40/33/2026 in lani sprejete evropske direktive

Deloitte Slovenija v sodelovanju s partnerjem projekta, Združenjem nadzornikov Slovenije, za 54 družb že peto leto zapored obdobno spremlja doseganje ciljev iz pobude 40/33/2026.

Tokrat vam predstavljamo poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2023.

Pobuda 40/33/2026 sledi ciljem iz lani sprejete evropske Direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi in s tem povezanih ukrepih, ki naj bi jih javne delniške družbe izpolnile najkasneje do 30. junija 2026.

Poročilo zajema 22 družb, ki so v tem obdobju imele spremembe v sestavi organov vodenja in nadzora ter prikazujemo njihovo doseganje ciljev spolne zastopanosti iz pobude 40/33/2026:

  • 6 družb je napredovalo,
  • 10 družb je ohranilo obstoječe stanje in
  • 6 družb je nazadovalo.

 

Stanje doseganja spolne raznolikosti za 54 družb na dan 30. 4. 2023

30 % družb že dosega cilje iz omenjene pobude, v upravah teh družb je v povprečju 31,3 % žensk in 37,9 % v nadzornih svetih. 8 družb izmed 54 družb iz pobude je brez spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora.

Ali ste našli kaj uporabnega?