Tlačové správy

Slovenské futbalové kluby majú nového finančného šampióna    

Klubové výnosy výrazne narástli   

BRATISLAVA, 10. február 2020 – Výnosy z hospodárskej činnosti MŠK Žilina dosiahli v roku 2018 najvyššiu hodnotu v rámci klubov Fortuna ligy v sezóne 2018/2019. S výnosmi vo výške 12 318 842 EUR sa žilinský futbalový klub stal víťazom druhého ročníka rebríčka Futbalová finančná liga spoločnosti Deloitte, a tak tesne predbehol minuloročného víťaza ŠK Slovan Bratislava.

Druhý ročník rebríčka Futbalová finančná liga spoločnosti Deloitte („FFL“) priniesol nového šampióna v oblasti výnosov z hospodárskej činnosti. V sledovanom období od roku 2013 dosiahol futbalový klub MŠK Žilina najvyššie príjmy medzi účastníkmi Fortuna ligy prvýkrát. Víťazstvo Žilinčanov je o to cennejšie, že výnosy v hodnote 12 318 842 EUR predstavujú rekord v celkových výnosoch jedného klubu od roku 2014. Okrem toho bol rok 2018 rekordný aj v spoločných výnosoch všetkých klubov Fortuna ligy v porovnávanej sezóne 2018/2019. Oproti predošlému ročníku s výnosmi 41 miliónov EUR narástli spoločné výnosy o takmer 17 miliónov a dosiahli hodnotu 58 010 565 EUR.

 

„Aj keď ide o skutočne výrazný nárast spoločných klubových výnosov, postarali sa oň najmä prvé štyri kluby rebríčka FFL, ktoré zaznamenali najvyššie individuálne nárasty tržieb v danom roku. Splnil sa predpoklad nášho odborného tímu, ktorý očakával zvyšovanie celkových výnosov fortunaligových klubov v roku 2018. Po medziročnom poklese v roku 2017 je tento výsledok dobrou správou pre slovenský klubový futbal,“ skonštatoval Vladimír Masár, prezident spoločnosti Deloitte na Slovensku.

 
 

Negatívnym javom rebríčka Deloitte Futbalová finančná liga je výrazný rozdiel hodnoty celkových výnosov medzi jednotlivými porovnávanými klubmi. Hraničné porovnanie ukazuje, že rozdiel medzi výnosmi prvého a posledného tímu je viac ako 54-násobný. Hoci bola posledná Sereď v danej sezóne nováčikom Fortuna ligy a v roku 2018 hrala aj druhú najvyššiu futbalovú ligu ešte bez hlavičky akciová spoločnosť, rozdiel medzi výnosmi posledného a prvého tímu rebríčka je veľmi výrazný.

Rozdielne zdroje výnosov
Významný podnikateľský úspech v podobe medziročného zdvojnásobenia celkových výnosov z hospodárskej činnosti zaznamenali dva kluby – AS Trenčín (129 % nárast) a FC Spartak Trnava (122 % nárast). Pri oboch tímoch sledujeme rozdielny dôvod výrazného navýšenia príjmov. Štruktúra výnosov trnavského klubu v tomto ročníku síce nie je k dispozícií, ale podľa medializovaných informácií možno predpokladať, že účasť Spartaka v skupinovej fáze európskej ligy priniesla do pokladnice 4,25 milióna EUR, čo takmer pokrýva hodnotu navýšenia výnosov. Pri trenčianskom klube sledujeme najväčší nárast v položke „Predaj a hosťovanie hráčov“.

 
 
Futbalová Finančná Liga 2019

„Výnosy AS v tejto kategórii prevýšili 8 miliónov EUR. Podľa verejne dostupných informácií predal Trenčín v hodnotenom roku viac ako desať hráčov, ale celkovú sumu mohli výrazne ovplyvniť aj percentá z následných predajov bývalých trenčianskych hráčov, ktoré tvoria podľa vyjadrení samotných predstaviteľov klubu dôležitú časť príjmov,“ vysvetlil Jakub Hollý, senior manažér spoločnosti Deloitte.

 
 

Lepšia infraštruktúra zvyšuje výnosy

Porovnávaný rok 2018 a sezónu 2018/2019 okrem rastu výnosov charakterizuje aj modernizácia infraštruktúry slovenských futbalových klubov. Boli ukončené rekonštrukcie troch štadiónov – v Bratislave, Dunajskej Strede a v Nitre. Rozbehla sa tiež rekonštrukcia futbalového štadióna v Trenčíne. Investície do modernizácie infraštruktúry majú v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na zvyšovanie celkových klubových výnosov. Aj v sledovanom roku sme už zaznamenali navýšenie priemernej diváckej návštevnosti na týchto štadiónoch, ktoré je spojené nielen s rastom výnosov z kategórie „Deň zápasu“.

 
 

„Moderná infraštruktúra je dôležitým faktorom zvyšovania počtu fanúšikov na fortunaligových štadiónoch, ale aj počtu televíznych divákov. V oboch týchto sledovaných parametroch sme v poslednom roku zaznamenali zaujímavý nárast. Okrem vyšších výnosov z predaja lístkov a iných tovarov a služieb v deň zápasu je početnejšia divácka návštevnosť, resp. TV sledovanosť, následne zaujímavá aj pre sponzorov a partnerov klubov, čím sa zvýšia práve výnosy plynúce z centrálneho marketingu a predaja vysielacích práv, z klubových sponzorských zmlúv, merchandisingu a z iných komerčných zdrojov. Rok 2018 sa niesol v znamení vzniku vlastnej obchodnej spoločnosti ÚLK Marketing, a.s. Vďaka jej aktívnemu pôsobeniu na trhu sa podarilo zvýšiť príjmy z centrálneho marketingu a vysielacích práv. Medziročne tieto výnosy vzrástli o viac ako 30 %, pričom na základe platných zmluvných vzťahov sa očakáva výraznejší rast príjmov aj v nasledujúcom roku. Teší nás, že sa neustále zvyšuje atraktivita Fortuna ligy a spoločne s narastajúcou kvalitou zápasov sa zvyšuje úroveň a popularita najvyššej slovenskej futbalovej súťaže,“ povedal výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.