Novinky

Ceny energií pre firmy môžu ešte stúpať, na úroveň pred krízou sa už nevrátia

V novembri 2022 sa konal ďalší live stream s názvom Energie s Deloitte, tentoraz na tému Koniec lacným energiám: Aký vplyv bude mať súčasná situácia na obchodníkov a zákazníkov? Zástupcoviac českých a slovenských spoločností z oblasti energetiky diskutovali napríklad aj o tom, či budeme mať túto zimu dostatok plynu a elektriny, aké ceny môžu zákazníci očakávať v budúcom roku a aký vplyv bude mať súčasná situácia na vzťahy medzi obchodníkmi a zákazníkmi. Ak ste sa nemohli zúčastniť nášho live streamu, hlavné závery si môžete prečítať v našom článku.

Už tretia zo série panelových diskusií s názvom Energie s Deloitte sa niesla v duchu prognóz energetického trhu do budúcnosti. Podľa Pavla Mašána (Electricity Trading Manager, Slovenské elektrárne) sme boli v minulom roku svedkami tzv. dokonalej búrky, keď pandémiu koronavírusu vystriedala kríza na Ukrajine a s ňou súvisiaci koniec (resp. veľmi výrazné obmedzenie) vývozu plynu z Ruska. V dôsledku toho vznikla potreba hľadať nové zdroje dodávok plynu, prijímať udržateľné riešenia, zo strany poskytovateľov zvyšovať ceny energií, zo strany štátu regulovať trh, pripravovať sa na prichádzajúcu zimu a uskutočniť mnoho ďalších dôležitých krokov s cieľom stabilizovať ekonomiku.

Vývoj cien ovplyvní aj zima

Vzhľadom na nedávne výrazné zvýšenie cien elektriny a plynu si domácnosti aj firmy kladú rovnaké otázky: Ako sa bude situácia ďalej vyvíjať? Budú ceny ďalej rásť alebo možno očakávať ich pokles? A ako dlho bude štát zasahovať do trhového ekosystému prostredníctvom rôznych regulačných opatrení, stanovovania cenových stropov a pod.?

Podľa Luďka Horna (výkonného riaditeľa divízie Trading, ČEZ) sú plynové zásobníky pripravené na prichádzajúce zimné obdobie. Aj napriek tomu však budúcnosť cien do istej miery závisí od toho, aká tuhá bude zima a koľko zásob plynu sa spotrebuje, čo nemožno s istotou predvídať. „Definitívne bude táto otázka zodpovedaná, až keď bude po vojne, pretože tá má najväčší vplyv na ceny elektriny, ako aj plynu,“ zhrnul budúcnosť trhu.

Martin Pich (Trading Division Director, MND) sa vyjadril, že súčasné ceny sú tak vysoké, že už zrejme nie je príliš kam stúpať: „Došlo k veľkým zmenám na strane obchodníkov, ktorí si výrazným spôsobom vyhladili portfóliá. To znamená, že stresové momenty, ktoré nastali v priebehu minulého roka a pomohli zvýšiť ceny, by zrejme už nemuseli nastať.“ Okrem toho dodal, že aktuálna kríza má aj niekoľko pozitívnych dopadov v podobe úsilia šetriť energiami a racionálne ich využívať.

Regulácia trhu a spotové produkty

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je možné s určitosťou predvídať priamo ceny či konkrétne udalosti na energetickom trhu. Pod podmienkou aspoň čiastočne stabilizovaného vývoja situácie však možno podľa Zdeňka Obruču (riaditeľa na oddelení poradenstva pre energetiku, Deloitte) prinajmenšom tvrdiť, že v nasledujúcich piatich rokoch nebudú lacné energie. Zároveň možno predpokladať, že k regulácii trhu v nejakej forme bude dochádzať minimálne nasledujúce dva alebo tri roky.

„Trh nie je stabilný a je obmedzený určitou reguláciou. Teraz máme cenu zafixovanú minimálne pre väčšinu spotrebiteľov a musíme sa s ňou naučiť žiť,“ uviedol Zdeněk Obruča a dodal, že je dôležité počítať s tým, že cenové stropy tu nebudú navždy. Podobne vidí situáciu aj Petr Šedivý (konateľ, SUAS Commodities), podľa ktorého je na starostlivom zvážení každého zákazníka, či si môže alebo nemôže dovoliť zafixovať vstupy a výstupy, a následne situáciu vyhodnotí. Zároveň pripustil, že v minulom roku nebol na trhu dostatok produktov, medzi ktorými by si klienti mohli vyberať.

Samostatnou témou sú v tomto kontexte spotové produkty. Podľa Petra Šedivého pre zákazníkov, na ktorých sa vzťahuje cenový strop, môže v tejto situácii ísť o výhodnejšiu alternatívu. Pokiaľ sa však zastropovanie cien klienta netýka, predstavuje spotový produkt oproti klasickému trhu omnoho väčšie riziko. Milan Garbiar (senior manažér na oddelení poradenstva pre energetiku, Deloitte) dodal, že väčšina firemných odberateľov má však nejaký spotový produkt, a preto by mali byť opatrní.

„Celý energetický trh je do značnej miery deformovaný,“ uviedol Petr Šedivý a vysvetlil, že na túto situáciu má vplyv viacero externých faktorov, predovšetkým však regulácia zo strany štátov. „Prirodzené“ trhové prostredie narúšajú napríklad dlhodobé snahy štátu podporovať obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú na trhu zvýhodňované na úkor tradičných elektrární. Podľa Petra Šedivého možno okrem iného aj kvôli týmto vplyvom len ťažko hovoriť o štandardnom prostredí, s ktorým súvisí náročnosť tvorby akýchkoľvek predikcií.

Tri ponaučenia, ktoré by si firmy a štát mali zobrať z energetickej krízy

„K ‚ideálu‘, na ktorý sme boli zvyknutí, sa to už nikdy nevráti. Všetci sa musíme poučiť z toho, čo nás najviac trápilo, a prijať také opatrenia, aby sme sa v budúcnosti nedostali opäť do krízy. A to platí pre všetkých – výrobcov, obchodníkov aj zákazníkov.“

Luděk Horn, výkonný riaditeľ divízie Trading, ČEZ, a.s.

 

„Z môjho pohľadu nebol asi úplne najsprávnejší odklon od jadra a od fosílnych palív, ktoré stále musia koexistovať s obnoviteľnými zdrojmi. Zatiaľ neexistujú technológie, ktoré by dokázali nahradiť tradičné zdroje v takom rozsahu, aký si predstavujeme.“

Pavol Mašán, Electricity Trading Manager, Slovenské elektrárne

 

„Pozor na zákon nezamýšľaných dôsledkov. To si musia uvedomiť všetci, najmä politici, ktorí sa snažia tieto veci (v súvislosti s energetikou a energetickým trhom) ovplyvniť, pretože to vždy bude mať nejaké nezamýšľané dôsledky, kvôli ktorým mnoho iných vecí môže prestať fungovať. V globalizovanom svete je toto veľmi citlivé.“

Milan Garbiar, senior manažér na oddelení poradenstva pre energetiku, Deloitte na Slovensku

Bolo to užitočné?