Novinky

Dekarbonizačná výzva do roku 2030

Cesta do budúcnosti energetiky

Globálna energetika prechádza z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje. Existuje množstvo príkladov verejných aj súkromných organizácií, ktoré usilovne pracujú na dekarbonizácii hospodárstva. Táto energetická transformácia, resp. „zelená dohoda“, naberá na sile, čo vytvára nové ekosystémy a prináša nové technológie. Vďaka tomu dochádza k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, vyvíjajú sa nové spôsoby prenosu energie, zvyšuje sa energetická účinnosť, znižujú sa emisie a vznikajú nové trhy s uhlíkom a inými vedľajšími produktmi v rámci čoraz rozvinutejšej obehovej ekonomiky. Mnohé z týchto bežných krokov k dekarbonizácii, ako napríklad väčšia elektrifikácia, rozsiahle využívanie obnoviteľnej energie a zintenzívnenie opatrení v oblasti energetickej účinnosti, zároveň predstavujú jedinečné výzvy.

Mnohé spoločnosti z odvetvia energetiky a zdrojov verejne deklarovali svoj zámer stať sa uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Hoci ich dlhodobá vízia je jasná, spoločnosti z odvetvia energetiky a zdrojov budú v blízkej budúcnosti čeliť zložitej výzve. Pre mnohé spoločnosti je náročné pochopiť, aký významný vplyv budú mať ich deklarované ciele v najbližších rokoch na ich hodnotu, prevádzku, zamestnancov a trhy.

Táto správa analyzuje, ako môžu spoločnosti v určitých sektoroch odvetvia energetiky a zdrojov (chemické látky; ropa a zemný plyn; baníctvo a kovospracujúci priemysel; energetika a obnoviteľné zdroje energie) v nasledujúcom desaťročí urýchliť dekarbonizáciu a do roku 2030 dosiahnuť zmysluplné priebežné ciele.

Prehľad o sektore

Každá sektorová analýza skúma súčasný stav dekarbonizácie v sektore: jedinečné alebo významné makroekonomické faktory, ktoré emisie sú pod kontrolou spoločnosti, ako aj potenciálne spôsoby dekarbonizácie a praktické úvahy, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu a taktiku dekarbonizácie spoločnosti.


Chemický priemysel

Ropný a plynárenský priemysel

Odvetvie energetiky, verejných služieb a obnoviteľných zdrojov

Banský a metalurgický priemysel

Zameranie na energetické scenáre

Plánovanie v neistej budúcnosti odvetvia energetiky

Budúcnosť sa blíži veľmi rýchlo. Do roku 2035 budú organizácie v každom odvetví pôsobiť v úplne inom energetickom prostredí. Aká bude budúcnosť energetiky? V hre je síce veľa neistoty, ale výskum Deloitte prináša štyri jasné scenáre.

Preskúmajte štyri scenáre

Bolo to užitočné?