Poznatky

Energia ako služba

Svetlá svietia. Je niekto doma?

Nová inteligentná, čistá, prepojená a komunitná energia.

V energetike dochádza k prudkým zmenám. Prechod na nový obchodný model, energia ako služba (Energy-as-a-Service – EaaS), transformuje trh, prináša výhody zákazníkom a podporuje zavádzanie nízkouhlíkových technológií.

Klimatická kríza zároveň núti poskytovateľov energie hľadať nové nápady, ako zabezpečiť čistú energiu v moderných, prepojených mestách. Tieto spoločnosti majú novú príležitosť. Akú? Nový obchodný model, energia ako služba.

Čo je energia ako služba?

Energia ako služba predstavuje zmenu centralizovanej, kapitálovo náročnej výroby energie a jej následného predaja pasívnym spotrebiteľom. Namiesto toho ponúka komplexnú správu energetických aktív a služieb zákazníka.

Vďaka zapojeniu zdrojov klienta do veľkej „komunity inteligentnej energie“ môžu poskytovatelia energie ako služby spájať trhy, ponúkať predvídateľné vyrovnávanie záťaže a modernizovať sieť mnohými rôznymi spôsobmi.

Zmeny na energetickom trhu – ústup tradičného centralizovaného trhu a nástup konceptu Energy as a Service

Trh pre každého

Vzhľadom na požadovanú fyzickú, digitálnu a komunikačnú infraštruktúru môže výhody EaaS využívať široká škála subjektov. Veľkí výrobcovia priemyselných zariadení a energetické spoločnosti už vyvíjajú ponuky energie ako služby. Pridávajú sa aj telekomunikačné, technologické a ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré majú silné stránky, ktoré môžu využiť. Nepotrvá dlho, kým sa pridajú väčší developeri a startupy v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Nestaňte sa padnutým gigantom

Rýchlosť rastu a veľkosť trhu s energiou ako službou závisí od viacerých faktorov vrátane technológií, ekonomiky, politiky, regulačných predpisov, spotrebiteľských trendov a otázok udržateľnosti.

Táto správa skúma štyri možné budúce energetické scenáre:

  1. Energia ako služba – poskytovateľ platformy: Etablovaným spoločnostiam sa darí viac. Masívne rozvíjajú svoje digitálne kapacity (vrátane cloudu, AI, dátovej analytiky, blockchainu a robotiky) a distribuované zdroje energie. Zameriavajú sa na riadenie zložitých energetických systémov a ponúkajú flexibilné riešenia šité na mieru. Stanovujú štandardy pre integráciu produktov v priemyselnom, komerčnom, rezidenčnom, dopravnom a obchodnom sektore. Ponúkajú doplnkové služby na základe svojich znalostí a portfólií.
  2. Stagnujúca energetická spoločnosť: Etablované spoločnosti využívajú politické a regulačné mechanizmy na blokovanie zmien. Blokujú alebo spomaľujú vstup nových účastníkov na trh alebo bránia uvedeniu nových služieb na trh. Nové a vznikajúce technológie sú obmedzované v záujme prevádzkovateľov sietí a zásadné technické zmeny sa dejú pomaly, ak vôbec. Inovácie sa často oneskorujú alebo komplikujú. Výroba a distribúcia obnoviteľných zdrojov energie vo veľkom nedosahuje kritickú úroveň. Spoločnosti si konkurujú obmedzenou škálou služieb vo forme komodít a ceny zostávajú vysoké.
  3. Padnutý gigant: Spotrebitelia vo veľkom prechádzajú na decentralizované riešenia. Energia sa vyrába a predáva na úrovni komunity, čo vedie k neefektívnosti v celkovom systéme. Nedostatok klientov bráni zavádzaniu technológií a vytvára „špirálu smrti“ pre etablované spoločnosti, pretože klesajúci počet zákazníkov znamená klesajúce výnosy. Neprebieha riadna údržba infraštruktúry. Úroveň služieb klesá. Energetické spoločnosti sa obmedzujú na poskytovanie základných energetických služieb.
  4. Poskytovateľ infraštruktúry: Nové subjekty (veľké priemyselné konglomeráty, ropné a plynárenské spoločnosti, technologické spoločnosti) narúšajú hodnotový reťazec. Digitálne a komunikačné technológie sú nevyhnutné na poskytovanie rôznorodých integrovaných služieb. Etablované spoločnosti sa obmedzujú na poskytovanie základných prenosových a distribučných služieb, ktoré si účtujú.

Toto je len začiatok. Spoločnosti, ktoré chcú ponúkať energiu ako službu, budú musieť v záujme úspechu vytvoriť partnerstvá a spolupracovať. Časom sa konkurencia v jednotlivých segmentoch pravdepodobne zvýši. Keď poskytovatelia získajú skúsenosti, dôjde k horizontálnej a vertikálnej integrácii odvetvia prostredníctvom fúzií a akvizícií.

Zistite viac o scenároch a zmenách, ktoré môžu spoločnosti urobiť dnes, aby boli zajtra lídrami v sektore.

Stiahnite si správu

Bolo to užitočné?