Udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj (sustainability) sa v horizonte dlhodobej stratégie snaží maximalizovať hodnoty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej sfére. Reaguje na výzvy moderného sveta, ktorým čelia verejné inštitúcie i súkromný sektor, s cieľom zaistiť ďalším generáciám lepšiu budúcnosť.