Nové nariadenie EÚ – uhlíkové clo (CBAM)

Dovážate tovar z tretích krajín s hodnotou nad 150 EUR? Dovážate oceľ, hliník, železo, cement, elektrickú energiu, hnojivá, vodík alebo výrobky z týchto komodít?

Ak ste na obe otázky odpovedali áno, ste na správnej adrese. Radi vám pomôžeme zorientovať sa v rýchlo sa meniacej legislatíve v oblasti uhlíkového cla a vyhnúť sa tak prípadným sankciám.

Čo je CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) a ako funguje v praxi?

Od 1. 10. 2023 zavádza nariadenie CBAM mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ a stanovuje spoločnostiam povinnosti pri dovoze tovarov z tretích krajín. Je to nástroj EÚ na stanovenie spravodlivej ceny emisií uhlíka emitovaných z výroby tovarov, ktoré vstupujú do EÚ. Počas prechodného obdobia, ktoré trvá od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025, podliehajú dovozcovia novým administratívnym a oznamovacím povinnostiam o realizovaných dovozoch a viazaných emisiách dovezeného tovaru. V rámci trvalého mechanizmu s účinnosťou od 1. 1. 2026 pribudne k administratívnym a oznamovacím povinnostiam aj povinnosť finančnej kompenzácie prostredníctvom nákupu tzv. certifikátov CBAM podľa množstva viazaných emisií v dovezenom tovare z tretej krajiny. CBAM sa týka nielen spoločností usadených v EÚ, ale najmä ich dodávateľského reťazca. Práve vaši dodávatelia sú zdrojom informácií o emisiách a výrobných procesoch, ktoré ste povinní oznamovať. 

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme pri plnení všetkých povinností, ktoré CBAM prináša.

download Stiahnite si prezentáciu z webcastu, ktorý sa konal v stredu 10. apríla 2024

Na ktoré odvetvia sa CBAM vzťahuje?

 • Oceľ, železo a vybrané výrobky vyrobené z týchto materiálov, napr. rúry, profily, plechy, sudy, plechovky, skrutky, matice, alebo tovar zatriedený ako ostatné výrobky zo železa alebo ocele pod kód kombinovanej nomenklatúry 7326.
 • Hliník a vybrané výrobky z hliníka, napr. rúry, profily, plechy, sudy, plechovky, ako aj tovar zatriedený ako ostatné hliníkové výrobky pod kód kombinovanej nomenklatúry 7616.
 • Cement – napr. cement z oxidu hlinitého, niektoré druhy portlandského cementu alebo tovar klasifikovaný ako ostatné kaolinitové íly a iné hydraulické cementy.
 • Hnojivá – napr. kyselina dusičná, amoniak, dusičnany draselné, niektoré minerálne alebo chemické hnojivá.
 • Vodík
 • Elektrina

Ako vám môžeme pomôcť?

 • Identifikujeme, na ktoré vami dovezené tovary sa bude CBAM vzťahovať.
 • Pomôžeme vám s prípravou správy CBAM vrátane registrácie do prechodného registra CBAM. 
 • Zhrnieme povinnosti, ktoré sa na vás vzťahujú počas prechodného obdobia a po úplnej implementácii CBAM, spolu s harmonogramom ich plnenia a možnými sankciami. 
 • Zaškolíme vás, aby ste porozumeli novej legislatíve a boli pripravení na jednotlivé fázy implementácie uhlíkového cla. 
 • Zistíme, či sú vaši dodávatelia pripravení na CBAM, a navrhneme komunikačnú stratégiu na získanie kľúčových údajov od dodávateľov.
 • Zabezpečíme vám spoľahlivý monitoring všetkých legislatívnych zmien v tejto oblasti, aby vám neuniklo nič podstatné.

 

Neváhajte nás kontaktovať. Poskytneme vám poradenstvo šité na mieru naprieč jednotlivými oddeleniami a poradíme vám pri plnení všetkých povinností, ktoré CBAM prináša.

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Katarína Mikovínyová

senior manažérka | daňové poradenstvo

Veronika Patúšová

Managing Associate | právne poradenstvo

Lukáš Koporec

senior konzultant | daňové poradenstvo