Novinky

COVID-19: Nové opatrenia Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne zavádzajú nové opatrenia v súvislosti s ochranou pred koronavírusom.

Keďže sa každý deň prijímajú nové opatrenia, odporúčame sledovať aktuálne oznamy Sociálnej poisťovne na jej webových stránkach www.socpoist.sk

Súčasné opatrenia sa týkajú najmä skracovania úradných hodín pobočiek Sociálnej poisťovne, možnosti požiadať o výplatu dávok bez návštevy Sociálnej poisťovne prostredníctvom e-mailu a opatrení súvisiacich s uzatvorením škôl a predškolských zariadení a ošetrovného pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, keď Sociálna poisťovňa prizná nárok na ošetrovné počas celého 14-dňového obdobia.

Zdravotné poisťovne informujú svojich klientov, že kontaktné miesta pracujú v špeciálnom režime, a preto im odporúčajú, aby ich kontaktovali elektronicky, resp. na infolinke. Aktuálne oznamy zdravotných poisťovní odporúčame sledovať na týchto webových stránkach:

www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html

www.dovera.sk

www.vszp.sk

Dátum: 18. 3. 2020

 

Bolo to užitočné?