Poznatky

Ako sa prihlásiť?

Časový harmonogram a postup prihlásenia

Krok 1: Registrácia

Vyplnením online formulára sa oficiálne zaregistrujete do súťaže Technology Fast 50. Registrácia do aktuálneho ročníka je spustená od 1. 6. 2024.

Na základe Vašej prihlášky do súťaže Technology Fast 50 CE bude Vaša spoločnosť automaticky posudzovaná aj v rámci rebríčka EMEA Fast 500.

Krok 2: Kontrola a vyhodnotenie prihlášok

Náš tím kontroluje správnosť údajov vyplnených v prihláške a preveruje splnenie kritérií na zaradenie do danej kategórie súťaže. V prípade potreby kontaktujeme prihlásené spoločnosti v súvislosti s doplnením informácií.

Krok 3: Vyhlásenie víťazných spoločností | 14. 11. 2024

Víťazné spoločnosti budú vyhlásené počas slávnostného večera, ktorý sa každoročne koná v novembri v Bratislave.

Bolo to užitočné?