Spoločnosť Deloitte získala cenu za najlepšiu inováciu v oblasti auditu za rok 2018 | Deloitte Slovensko

Novinky

Deloitte získal cenu za najlepšiu inováciu v oblasti auditu za rok 2018

Deloitte si aj naďalej udržiava vedúce postavenie v audítorskej profesii, a to aj vďaka novým inovatívnym technológiám v oblasti auditu.

Dňa 4. októbra 2018 bola platforma spoločnosti Deloitte Cortex vyhlásená za „Najlepšiu inováciu v oblasti auditu za rok 2018“. Ceny sa udeľovali na Fóre digitálneho účtovníctva 2018 v Londýne. Táto prestížna cena, ktorú sponzorujú The Accountant a International Accounting Bulletin, oceňuje preukázané zanietenie pre inováciu a transformáciu auditu.

Cortex je dátová platforma založená na cloude, ktorá využíva potenciál dát tým, že bezpečne a jednoducho integruje získavanie dát s dátovou prípravou a analytikou. Kombinovaním moderných technológií a podnikových procesov dokáže Cortex generovať zmysluplné a cenné poznatky, a to opakovane a konzistentne.

Cortex vytvára štruktúrované data lake (tzv. dátové jazero), ktoré umožňuje rozšírenú, opakovateľnú a prispôsobiteľnú analytiku, pričom sa využíva pri zákazkách pre spoločnosti z verejného aj súkromného sektora.

Vedeli ste, že spoločnosť Deloitte Audit využíva najmodernejšie technológie, dizajnové myslenie a skúsenosti svojich profesionálov? Prečítajte si viac o inováciách v audite a o tom, ako dodržiavame naše heslo: „Riešiť súčasnosť. Budovať budúcnosť.“

Bolo to užitočné?