Budúcnosť TMT

Poznatky

Budúcnosť technológií, médií a telekomunikácií

Ktoré sú najdôležitejšie trendy v odvetví technológií, médií a telekomunikácií v roku 2020?

Štúdia Deloitte TMT Predictions poskytuje fundovaný pohľad na kľúčové trendy v sektore technológií, médií a telekomunikácií (TMT) v roku 2020. Je príznačné, že sa medzi ne zaradili aj niektoré už známe technológie, ktoré ale až teraz zaznamenajú skutočný prielom. Ukazuje sa tiež, že jednotlivé trhové segmenty TMT sú čoraz viac prepojené do jednotného ekosystému.

Trendy určujúce ďalší vývoj trhu TMT v roku 2020

V roku 2020 budú v sektore technológií, médií a telekomunikácií kľúčové tri témy.

  1. Jednotlivé technológie sa už nerozvíjajú izolovane, ale stávajú sa súčasťou nových obchodných modelov, sú teda čoraz viac prepojené a vzájomne závislé, a preto ich celkový dosah a význam tak rýchlo rastie.
  2.  Najvýznamnejší obrat dnes generuje päť najväčších ekosystémov odvetvia TMT – smartfóny, osobné počítače, digitálne televízie, dátové centrá a softvér, a internet vecí („IoT“). Súčasne je však stále ťažšie pozerať sa na ne ako na samostatné oblasti, keďže konvergujú čoraz výraznejšie.
  3. V roku 2020 sa na trhu objavia viaceré nové služby a produkty TMT, ktoré už niekoľko rokov čakali na svoj „hviezdny okamih“, ale až teraz sú pripravené generovať zaujímavé výnosy.
 

Posledný vývoj v oblasti TMT sa dá najlepšie ilustrovať pomocou analógie
lesa. Ten síce pozostáva z viacerých samostatných stromov, ale časom ich
konáre a koruny prerastú, až kým nevytvoria jednoliatu zelenú strechu. V
sektore TMT sa teraz nachádzame v podobnom okamihu vzájomného prerastania.
Jednotlivé trhové segmenty čoraz viac konvergujú do jednotného ekosystému. Naše prognózy na rok 2020 ilustrujú tento trend veľmi zreteľne.

Štěpán Húsek, partner, technologické poradenství Deloitte

Päť najdôležitejších prognóz na rok 2020

Štúdia Deloitte TMT Predictions 2020 identifikuje päť dominantných trendov, ktoré ukazujú, ako jednotlivé technológie prerastajú do jedného rozsiahleho
ekosystému.

Špecializované UI čipy v koncových zariadeniach („edge AI chips“)

Výpočty v rámci riešení umelej inteligencie prebiehajú zatiaľ takmer výlučne v dátových centrách, pričom výstupy sa následne poskytujú online, pretože výkon čipov v koncových zariadeniach je na to nedostatočný. To si môžeme všimnúť napríklad vtedy, keď prestane fungovať hlasový asistent v smartfóne, lebo došlo k strate internetového pripojenia. Ale to sa zásadne zmení. Štúdia TMT Predictions predpovedá, že sa v roku 2020 predá viac ako 750 miliónov UI čipov. Tieto „edge AI chips“ umožnia využitie aplikácií umelej inteligencie bez internetového pripojenia. Medzi ne patrí napríklad rozpoznanie reči v smart hodinkách a spracovanie obrazu v kamerách smartfónov, rovnako ako senzory, roboty a zariadenia IoT v priemysle. Obrat v segmente UI čipov v roku 2020 dosiahne celosvetovo 2,6 miliardy USD a porastie významne rýchlejšie ako zvyšok trhu s čipmi. Predpokladáme, že predaj UI čipov sa do roka 2024 zdvojnásobí.

Spustenie privátnych 5G kampusových sietí

Privátne 5G kampusové siete majú potenciál nahradiť rozsiahle káblové siete, ktoré nebolov možné riešiť bezdrôtovo, keďže požiadavky WLAN a LTE siete na priemyselné nasadenie – ako sú vysoká prenosová rýchlosť, bezpečný prenos dát a nízka latencia – nebolo možné splniť. K prvým oblastiam nasadzovania privátnych 5G sietí budú patriť napr. kontajnerové prístavy, letiská a rozsiahle výrobné prevádzky, v ktorých si vymieňa dáta 10 000 alebo viac zariadení.

Predpokladáme, že už koncom roka 2020 bude privátne 5G kampusové siete v testovacej prevádzke využívať celosvetovo viac ako 100 firiem. To povedie v nasledujúcich rokoch k rýchlemu rastu výdavkov na vybudovanie potrebnej infraštruktúry. Do roka 2024 dosiahne ročný objem súvisiacich globálnych investícií desiatky miliárd USD.

Rýchly internet cez satelit sa stane realitou

Viaceré spoločnosti ako SpaceX, Amazon a ďalšie už vedia, alebo sa k tomu rýchlo blížia, efektívne umiestniť veľký počet komunikačných satelitov na nízku obežnú dráhu Zeme („LEO“) a prevádzkovať ich ako prípojné body rýchleho prístupu na internet z ľubovoľného miesta na Zemi. Na konci roka 2019 už okolo našej planéty obiehalo prvých 200 týchto satelitov, koncom roku 2020 ich bude vyše 700. Na ďalšie roky je naplánované nasadenie až 16 000 LEO satelitov.

Vďaka nim bude možné využívať rýchly internet kdekoľvek na Zemi. Tento vývoj prinesie firmám v odvetví TMT miliardy nových klientov, ktorí doposiaľ boli mimo dosahu ich mobilných sietí či rýchlych pevných liniek.

Doplnkové služby ako zdroj rastu trhu so smartfónmi

Len tak mimochodom sa výrobcovia smartfónov stali celosvetovými lídrami trhu so smart hodinkami a bezdrôtovými slúchadlami. Trh s aplikáciami pre smartfóny a rôznymi doplnkami preto medziročne rastie tempom 15 %, teda dvakrát rýchlejšie ako samotný trh s telefónmi, a v roku 2020 dosiahne celosvetový obrat 459 miliárd USD. To je len o niečo menej ako trh samotných smartfónov v roku 2020 (484 miliárd USD). Už od roku 2021 bude trh s doplnkami a súvisiacimi službami väčší ako trh s telefónmi.

Boom podcastov a audiokníh

Podcasty a audioknihy sa stávajú čoraz vážnejšími konkurentmi rádia a klasických i elektronických kníh. Spoločnosť Deloitte predpovedá, že trh s audioknihamicelosvetovo porastie o 25 % a prekročí hranicu 5 miliárd USD. Pri podcastoch je rast v roku 2020 odhadovaný ešte vyšší – 30 %. Celkový obrat by mal vzrásť na 1,1 miliardy USD.

Naše prognózy jasne ilustrujú silné väzby medzi jednotlivými segmentmi: vyše
polovica spotrebiteľov počúva audioknihy na svojich smartfónoch, v B2B segmente
sa zasa v rámci 5G kampusových sietí začínajú autonómne pohybovať roboty
vybavené UI čipmi.

Štěpán Húsek, partner, technologické poradenstvo spoločnosti Deloitte

Ďalšie trendy a výhľady

Ďalšie významné trendy TMT na rok 2020 vrátane detailných informácií o každom z nich nájdete v štúdii Deloitte TMT Predictions 2020, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Bolo to užitočné?