Ľudia

Michal Kopanič

Vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič

Michal Kopanič je partnerom na oddelení Consultingu. V uplynulých rokoch pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru.

Michal Kopanič