Poznatky

Dôležitá je jednotnosť

Deti stratili svoje študijné zázemie. Každodenné rituály ako cesta do školy, socializácia na chodbách, ale aj príchod učiteľa na hodinu, teda všetky dôkazy, že sa začína vyučovanie, sú preč.

Akademické návyky, ktoré si takto budovali, sú narušené. Domáce prostredie v deťoch navyše vytvára pocit víkendovej pohody či prázdninového relaxu. 

Študenti a žiaci si musia vytvoriť nové záchytné body. Už to nebudú notoricky známe miesta v škole. Tie nahradia miesta v online priestore. V čo najkratšom čase by sa tieto online miesta mali stať pre nich rovnako jasnými orientačnými bodmi, ako boli trieda, jedáleň či školský zvonček. 

Viac o dôležitosti jednotnej komunikácie, ako aj o výhodách synchronizovanej a individuálnej výučby sa dozviete od našich rečníkov:

  • Matthewa Yodera (Head of Instructions, QSI International School of Bratislava) (čas vo videu - 1:04:23),
  • Petra Figeľa (riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa) (čas vo videu - 1:38:15).
Bolo to užitočné?