Poznatky

Dieťa učiteľa vidí, ale vníma aj jeho výklad?

Technológia učiteľom umožňuje pokračovať vo výučbe detí aj na diaľku. Nadviazať spojenie so žiakmi je v súčasnosti otázkou sekúnd. Bez priameho kontaktu však množstvo učiteľov stráca istotu a kontrolu nad ich pozornosťou.

Zaujímavé tipy, ako vzbudiť a najmä udržať záujem predovšetkým u mladších žiakov, predstavila lektorka a školiteľka Veronika Kultánová, odborníčka na efektívnu komunikáciu a prezentačné zručnosti. Online prezentácia je iná ako výučba naživo. Treba prispôsobiť učivo, ale aj spôsob výkladu. Skrátiť vety, pridať zaujímavé prvky, udržať dieťa v očakávaní. Osobný kontakt nie je možný, ale detský záujem po bádaní sa nemení. Stačí deti len správne zaujať.

Aj to, že menej je niekedy viac, sa dozviete vo videu nižšie. Prezentácia Veroniky Kultánovej začína od 23:43.

Bolo to užitočné?