Poznatky

COVID-19 a štátna pomoc

Kľúčové body

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 čelia dnes mnohé spoločnosti bezprecedentným problémom s likviditou a neustále pátrajú po východiskách z aktuálnej situácie. Vlády po celom svete ohlasujú a prijímajú dôležité podporné balíčky, aby pomohli spoločnostiam prekonať finančné dôsledky vzniknutej krízy. V Európskej únii podlieha množstvo opatrení štátnej pomoci skúmaniu a schvaľovaniu zo strany Európskej komisie.

V prípade, že spoločnosť príjme neschválenú štátnu pomoc, musí získanú sumu spolu s úrokom vrátiť. Ako sa dá vyhnúť nepríjemným prekvapeniam?

Príručka COVID-19 a štátna pomoc: Kľúčové body

Dôležité otázky, ktoré je potrebné zvážiť:

  • Je možné akceptovať odklad daní, sociálnych odvodov a pod.?
  • Je možné prijať štátne záruky za úvery alebo o ne požiadať?
  • Je možné prijať dotácie na úroky z úverov?
  • Je možné prijať priame štátne granty alebo dotácie?
  • Sú s príspevkami od štátu spojené nejaké povinnosti?

Viac sa dozviete v našej príručke COVID-19 a štátna pomoc: Kľúčové body.

Dátum: 27. 04. 2020

Bolo to užitočné?