DAC7: Nová oznamovacia povinnosť pre digitálne platformy a ich predajcov

Prevádzkujete internetovú platformu, prostredníctvom ktorej možno predať tovar alebo službu?

Ste poskytovateľom služieb či predajcom tovaru, ktorý využíva internetové trhoviská, platformy a iné webové rozhrania?

A viete o tom,že od januára 2023 majú e-shopy, online trhoviská, sharingové služby a ďalšie digitálne platformy povinnosť zbierať informácie o vybraných činnostiach, predajcoch a ich tržbách a pravidelne tieto informácie oznamovať správcovidane?

Finančná správa začala od januára 2024 zbierať informácie o tržbách. Naši odborníci sú pripravení vám s DAC7 pomôcť a pripraviť pre vás správu vo formáte XML. 

Nová povinnosť – základné otázky a odpovede 

O čo ide? DAC7 je smernica Európskej únie o medzinárodnej spolupráci ovplyvňujúca všetkých prevádzkovateľov internetových platforiem, ktoré umožňujú predaj tovaru a vybraných služieb (napr. poskytnutie nehnuteľností, dopravného prostriedku či nejakú formu osobnej služby) prostredníctvom ich webových rozhraní. 

Na koho sa vzťahuje? Primárne na prevádzkovateľov platforiem, zbystriť pozornosť by však mali aj samotní predajcovia. Platformy od nich môžu vyžadovať spoluprácu, ale hlavne – platformy budú informácie o ich obchodoch a tržbách poskytovať správcovi dane.

Prečo k tomu dochádza a aké pravidlá budú platiť? Cieľom je identifikovať subjekty generujúce zisk prostredníctvom digitálnych platforiem a zabezpečiť riadne zdanenie z hľadiska všetkých daní. Povinnosti sú stanovené, jednotné riešenie však neexistuje. Bez právneho, daňového a ďalšieho kontextu sa len ťažko zorientujete. 

Od kedy vstupuje povinnosť do platnosti? Prvú správu bolo potrebné podať už v januári 2024, zber údajov začal pred rokom, v roku 2023. V prípade, že povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta až do výšky 10 000 EUR  a môže to priniesť riziko rozsiahlych kontrol zo strany daňového úradu. Vieme však, ako vás pred tým uchrániť.

Ako vám môžeme pomôcť?

Spracovanie a podpora pri podaní DAC7

Našim klientom poskytujeme komplexnú podporu v procese spracovania a podávania formulára DAC7. Naše služby sú navrhnuté tak, aby vám zefektívnili a zjednodušili tento proces, a tým znížili administratívnu záťaž a riziko chýb pri podaní. 

Ako funguje proces spracovania a podania DAC7 v praxi?

 1. Klient vyplní šablónu v XLS: Poskytneme vám vopred pripravenú šablónu vo formáte Excel (XLSX), ktorá je navrhnutá tak, aby uľahčila zber a organizáciu všetkých potrebných informácií pre podanie DAC7.
 2. Preklopenie do XML: Po získaní vyplnenej šablóny vykonáme konverziu údajov do požadovaného formátu XML, ktorý je kompatibilný s portálom finančnej správy pre podanie DAC7.
 3. Podpora pri podaní na portál finančnej správy: Následne vám poskytneme asistenciu pri podaní pripraveného XML súboru na portál finančnej správy. Tento krok prebehne formou on-line stretnutia, na ktorom klient zdieľa obrazovku pri podaní. Pokiaľ sa vyskytnú chyby, pokračuje sa krokom č. 4.
 4. Iterácia v prípade chýb: Ak dôjde počas procesu podania k odhaleniu chýb alebo budú potrebné úpravy podaných údajov, sme pripravení vykonať potrebné iterácie.

Výstupom našej služby je kompletne spracovaný a validovaný XML súbor pripravený na podanie na portál finančnej správy.

Vysvetlíme vám, ako v kontexte daňových a právnych noviniek nepodceniť prípravu!

4 kroky, ktoré by mali vykonať…

 

PREVÁDZKOVATELIA PLATFORIEM/WEBU

 1. Identifikovať aktivity a predajcov, ktorí podliehajú oznamovaniu.
 2. Identifikovať slabé miesta, aby boli prevádzkovatelia schopní oznamovať požadované informácie. 
 3. Implementovať proces zberu údajov a vykonať ich kontrolu.
 4. Konsolidovať a oznamovať údaje finančnej správe.

PREDAJCOVIA

 1. Identifikovať platformy, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovaru/služieb.
 2. Analyzovať svoju pozíciu – či sú oznamovaným predajcom.
 3. Analyzovať svoju činnosť – či budú podliehať oznamovaniu.
 4. Nastaviť účtovný systém tak, aby boli schopní sami skontrolovať, aké hodnoty o ich činnosti by sa mali oznamovať prostredníctvom jednotlivých platforiem.


Aké riziká hrozia pri nedodržaní povinnosti?

PLATFORMY

 • Pokuty a sankcie, pokiaľ nebude povinnosť riadne a včas splnená.
 • Riziká spojené s nesprávnym oznamovaním o predajcoch a z toho vyplývajúce právne a obchodné riziká.

PREDAJCOVIA

 • Správca dane bude mať podrobné informácie o tržbách spoločností/fyzických osôb.
 • Riziko spojené s nesprávnym oznamovaním zo strany platforiem a nutnosťou podávať vysvetlenia daňovému úradu, a to nielen v Slovenskej republike.

 

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo