O nás

Slovenskí odborníci z Deloitte Tax medzi najlepšími na svete

Žurnál World Tax a časopis International Tax Review každoročne vydávajú publikácie so zoznamami popredných daňových poradcov z celého sveta.

V 6. vydaní publikácie s názvom Women in Tax Leaders Guide 2021 (Ženy ako daňové líderky) sa umiestnilo 211 odborníčok z Deloitte z 54 krajín sveta. Tento počet predstavuje 26 % zo všetkých umiestnených žien a potvrdzuje odhodlanie a pôsobenie Deloitte v oblasti diverzity a inklúzie.

Ľubica Dumitrescu sa aj tento rok ako jediná Slovenka umiestnila v publikácii Women in Tax Leaders Guide 2021, čím potvrdila svoje profesionálne kvality a pozíciu líderky na slovenskom trhu. 


V 10. vydaní publikácie s názvom Tax Controversy Leaders Guide 2021 (Lídri v oblasti daňových sporov) Deloitte obhájil pozíciu organizácie s najpočetnejším zastúpením odborníkov. V publikácii sa umiestnilo spolu až 167 odborníkov z Deloitte a nechýbali ani odborníci z Deloitte Tax na Slovensku. 

Svoje umiestnenia v publikácii Tax Controversy Leaders Guide 2021 obhájili Ján Skorka a Martin Sabol. 


O umiestnení v publikáciách rozhoduje široká odborná verejnosť. Respondenti navrhujú odborníkov, ktorých by sami odporučili svojim klientom v prípade sporu alebo ako miestnych zástupcov v inej jurisdikcii. Zaradenie našich kolegov do tohto prestížneho zoznamu garantuje našim klientom služby vysokej kvality.

Bolo to užitočné?