Analýza

Tax Cube

Čo je to Tax Cube?

taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.

Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti pre Vás vykonajú odborníci zo spoločnosti Deloitte.

PREČO taxCube™

Zjednodušuje a automatizuje proces prípravy riadnych, opravných a dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov, čo vedie k znižovaniu nákladov a znižovaniu rizika chybovosti.

• Skráti dobu prípravy daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu z dní na hodiny.

• Umožňuje načítať údaje z bežných ekonomických systémov (SAP, Oracle, QAD, Navision a iné) a súčasne    prepojiť údaje aj z iných zdrojov alebo systémov.

• taxCube™ funguje nezávisle od hlavného účtovného systému a údaje zostávajú vo Vašej spoločnosti.

• Poskytuje prehľad o aktuálnych legislatívnych novinkách krátko po ich zverejnení.

VÝHODY taxCube™

• Nastavenie taxCube™ reflektuje aktuálny legislatívny rámec.

• taxCube™ rešpektuje Vami používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.).

• taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov.

• taxCube™ umožňuje uskutočňovať opravy v záznamoch DPH aj po závierke.

• taxCube™ umožňuje archivovať všetky záznamy DPH na jednom mieste.

• taxCube™ uchováva detailnú evidenciu o všetkých daňových dokladoch, napr. čas importu údajov, kto import údajov uskutočnil, aké zmeny boli uskutočnené, ktorý typ kontroly hlásil chybu, či a kedy boli jednotlivé transakcie uvedené vo výkazoch DPH a pod.

• Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

viac info na https://taxcube.sk/
Bolo to užitočné?