Bankovníctvo a financie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Bankovníctvo a financie

Bankové a finančné právo

Náš tím poskytuje komplexné právne poradenstvo širokej škále klientov pôsobiacich na finančnom trhu, vrátane slovenských a zahraničných bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, finančných sprostredkovateľov a investičných spoločností. Špecialisti Deloitte poskytujú svoje služby v súlade s najnovšími trendami a vývojom na trhu v oblasti bankovníctva a financií.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Poradenstvo pri zakladaní finančných inštitúcií a ich pobočiek na území Slovenskej republiky
  • Príprava a revízia bankovej, poistnej, úverovej a finančnej dokumentácie
  • Poradenstvo v oblasti projektového a transakčného financovania
  • Právne poradenstvo v oblasti investícií
  • Asistencia v súvislosti s regulačnými otázkami vrátane komunikácie s regulátorom
  • Poradenstvo v súvislosti so získavaním potrebných licencií a povolení

Úspešné projekty:

ERGO Poisťovňa a.s.

Právne poradenstvo a workshopy pre pobočku poisťovne z iného členského štátu v súvislosti so smernicou IDD a jej národnou implementáciou vrátane poradenstva pri návrhoch riešení a identifikácie opatrení na zabezpečenie súladu s IDD.

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

Analýza možností prevodu pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere a zmlúv o poskytovaní telekomunikačných služieb na tretiu osobu v nadväznosti na regulačné požiadavky.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Právne poradenstvo a workshopy pre pobočku poisťovne z iného členského štátu v súvislosti so smernicou IDD a jej národnou implementáciou vrátane poradenstva pri návrhoch riešení a identifikácie opatrení na zabezpečenie súladu s IDD.  

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Analýza činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území Českej republiky, analýza viacerých právnych aspektov založenia pobočky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o

Právne poradenstvo týkajúce sa odmeňovania finančných sprostredkovateľov a jednotlivých zložiek tvoriacich odmenu za sprostredkovanie finančných produktov klientom.

ERSTE Group

Deloitte klientovi poskytol služby mapovania právnych, daňových a obchodných aspektov zamýšľaného vytvorenia centra zdieľaných služieb (shared services centre) pre skupinu miestnych bánk v rámci Európy.

Všeobecná úverová banka a.s.

Deloitte pre klienta vypracoval metodológiu posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) a poskytol asistenciu pri posúdení vybraného procesu.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac