Riešenia

Venture capital & startupy

Na podnikateľské prostredie má vplyv aj vznik spoločností s vysokým rastovým a inovačným potenciálom, tzv. startupov. Vývoj tohto typu spoločností má zásadný vplyv aj na využívané biznis modely, čo so sebou prináša nové druhy financovania, ktoré v minulosti neboli bežné. Náš tím v spolupráci s ďalšími expertami Deloitte poskytuje komplexné poradenstvo pre startupy.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Podpora pri dojednaní financovania a vstupe investora
  • Poradenstvo a podpora pri predaji a akvizícii podniku spojená s prípravou všetkej potrebnej dokumentácie
  • Poradenstvo v súvislosti s biznis nastavením spoločnosti

 

Úspešné projekty:

Perry Talents

Spoločnosť Deloitte ako jeden z partnerov spolupracuje so startup hubom Perry talents. V rámci tejto spolupráce poskytuje začínajúcim inovatívnym spoločnostiam usmernenie a poradenstvo pri ich rozvoji.  

Muvity

Poskytovanie usmernenia a poradenstva spoločnosti zameranej na inovatívne produkty na realitnom trhu a na trhu bývania.

DNA ERA

Poskytovanie usmernenia a poradenstva spoločnosti zameranej na inovatívny produkt v oblasti genetiky a zdravotníctva.