Verejné obstarávanie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Verejné obstarávanie

Zadávateľom zákaziek poskytujeme kompletné právne poradenstvo, a to v procese pred zhotovovaním zákazky, ako aj počas samotného projektu, čo zahŕňa posudzovanie ponúk uchádzačov, revíziu zmluvnej dokumentácie, posudzovanie procesu zhotovovania zákazky a z toho vyplývajúcich nákladov, príprava analýz a pod.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Revízia zadávacej dokumentácie
  • Revízia súladu realizačnej dokumentácie so skutočným stavom projektu
  • Posudzovanie prác mimo rozsahu zákazky
  • Príprava analýz týkajúcich sa procesu verejného obstarávania, zmien v právnej úprave s vplyvom na potreby klienta a vylúčenia uchádzačov
    z procesu verejného obstarávania

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac