Životné prostredie & energetika | Deloitte Slovensko

Riešenia

Životné prostredie & energetika

Právo životného prostredia

Regulácia oblasti životného prostredia čoraz viac ovplyvňuje chod a udržateľnosť podnikateľských sektorov. Iniciatíva dynamického rozvoja tejto regulácie má pôvod na úrovni EÚ, a tým sa stáva súčasťou právnych poriadkov členských štátov. 

Zmena klímy a prechod na obehové hospodárstvo, to sú len dve z niekoľkých aktuálnych environmentálnych výziev, ktorým čelia firmy aj celá spoločnosť. Regulácie sa rýchlo menia, čo výrazne zasahuje do podnikateľských plánov.

Klientom pomáhame čeliť regulačným výzvam v rôznych oblastiach, či už ide
o uvádzanie výrobkov na trh, odpady, nakladanie s vodou, potravinárstvo, emisie skleníkových plynov alebo reguláciu chemikálií.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Verejnoprávna regulácia uvádzania výrobkov a potravín na trh
 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • Nastavovanie stratégií udržateľnosti
 • Environmentálne due diligence
 • Verejnoprávna regulácia nakladania s vodou
 • Zastupovanie a právne poradenstvo v správnych konaniach
 • Ochrana ovzdušia a problematika emisií
 • Tvorba environmentálnej legislatívy

Úspešné projekty:

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Právne poradenstvo v súvislosti s vyhradeným prúdom odpadových pneumatík a zabezpečovaním plnenia povinností výrobcov pneumatík, ktoré spoločnosť združuje.

Energetika

Klienti z odvetvia energetiky majú špecifické potreby, ktoré vyžadujú zapojenie špecialistov. Z vlastnej skúsenosti vieme, že energetický sektor sa v ostatnom období rozvíja mimoriadne rýchlo a tak sa zvyšuje i komplexnosť problémov a služieb, ktoré spoločnosti pôsobiace v tomto sektore potrebujú. Aj s ohľadom na meniace sa regulácie, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prispôsobujeme portfólio poskytovaných služieb reálnym podmienkam prostredia, v ktorom spoločnosti vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Všeobecné poradenstvo v oblasti energetiky, regulačné otázky
 • Revízia sektorovo špecifických podkladov
 • Posúdenie a vyhodnotenie rizík spojených s výkonom činnosti v danom sektore
 • Zastupovanie v správnych konaniach
 • Projektová podpora

Úspešné projekty:

Významný dodávateľ energií

Deloitte poskytol klientovi komplexné posúdenie a vyhodnotenie rizík spojených s investíciou do ťažobných operácií nerastných surovín v zahraničí.

Spojte sa s nami

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac