Daňové poradenstvo

Riešenia

Daňové poradenstvo a litigácia

V komplexnom systéme daňovej legislatívy je našim cieľom prinášať praktické riešenia, ktoré minimalizujú náklady, maximalizujú efektívnosť riešenia sporov a ktoré zabezpečia čo najlepší výsledok pre vaše podnikanie.

Našim klientom poskytujeme strategické rady, ako vyriešiť spor čo najrýchlejšie a snažíme sa zabezpečiť čo najhladší priebeh konania. Poskytujeme rady ohľadom zníženia rizika vzniku sporu a dodržiavania legislatívnych požiadaviek.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Zastupovanie v daňových súdnych sporoch
  • Zastupovanie v daňových konaniach
  • Príprava, revízia a úprava všetkých typov podaní na súdy a správne orgány
  • Analýza rizika uloženia sankcií správnymi orgánmi
  • Asistencia pri daňovej kontrole
  • Analýza zákonnosti postupov správnych orgánov

Úspešné projekty:

MUDr. Anton Orbán 

Príprava správnej žaloby a zastupovanie klienta pred správnym súdom posudzujúcim rozhodnutie daňového úradu.

Brock Metals s.r.o.

Príprava správnej žaloby a zastupovanie klienta pred správnym súdom posudzujúcim rozhodnutie daňového úradu.

Spojte sa s nami

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac

Andrea Makarová

Andrea Makarová

Senior Associate | právne poradenstvo

Andrea Makarová pracuje v spoločnosti Deloitte Legal na pozícii Senior Associate a špecializuje sa na korporátne právo, fúzie a akvizície, daňové právo a pracovné právo. Podieľala sa na rôznych transa... Viac