Investičná pomoc | Deloitte Slovensko

Riešenia

Investičná pomoc

Mnohé spoločnosti majú často problém s komplikovaným posúdením otázok súvisiacich s čerpaním nenávratných finančných prostriedkov a ich správnym použitím v rámci konkrétnych projektov. Náš tím poskytuje kompletné právne a daňové poradenstvo pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie, ako aj využitie štátnej pomoci.

S čím vám vieme pomôcť? Pozriete si prehľad našich hlavných služieb:

  • Posúdenie rizík spojených so zmenami v projektoch vykonávaných formou verejného obstarávania a financovaných z nenávratných príspevkov
  • Posúdenie zodpovednosti za práce naviac a s tým spojené náklady
    pri projektoch vykonávaných formou verejného obstarávania a financovaných z nenávratných príspevkov
  • Poradenstvo zamerané na nastavenie zmluvnej dokumentácie s cieľom znížiť/eliminovať sankčné riziká, riziká škôd a nepredvídaných nákladov
  • Poradenstvo v súvislosti s finančným zabezpečením projektov financovaných z nenávratných príspevkov
  • Poradenstvo v súvislosti s dodržiavaním podmienok poberania nenávratných prostriedkov v rámci výkonu projektu

Úspešné projekty:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spoločnosť Deloitte poskytuje klientovi kompletné právne poradenstvo v súvislosti s projektmi financovanými z nenávratných finančných prostriedkov zameraných na minimalizáciu záťaže životného prostredia.

Cloetta Slovakia s.r.o.

Deloitte Legal v spolupráci s ostatnými subjektmi Deloitte na Slovensku zabezpečuje pre spoločnosť kompletné poradenstvo v oblasti investičnej pomoci, ktorá jej bola udelená, pričom ide o dlhodobú spoluprácu od ranej fázy investičného projektu až po súčasnosť.

Minebea Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Deloitte vypracovala pre spoločnosť analýzu týkajúcu sa povinností vyplývajúcich z poskytnutej investičnej pomoci z hľadiska podmienok stanovených spoločnosti.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac