Služby právneho poradenstva

Služby

Legal Managed Services

Experience the future of law, today

Mnoho právnych oddelení len ťažko hľadá rovnováhu medzi svojimi každodennými povinnosťami a snahou venovať sa významným a hodnotným iniciatívam. Deloitte Legal využíva svoju celosvetovú pôsobnosť, skúsenosti s poradenstvom, technológie a alternatívne riešenia, aby pomohol klientom dosiahnuť kľúčové ciele, ako napr. efektívne poskytovanie veľkého objemu služieb, transparentnosť a predvídateľnosť nákladov a efektívnejšie riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a dohľad.

Naše služby zahŕňajú:

Riadenie právnej spoločnosti

Právne prostredie sa mení extrémne rýchlo. V dôsledku zavedenia mnohých pravidiel automatickej výmeny právnych informácií spojených
s transparentnosťou dát sa zmenil spôsob riadenia podnikových zdrojov. Deloitte má schopnosť zabezpečiť dodržiavanie predpisov na globálnej úrovni. Služby Deloitte Legal v oblasti podnikového a právneho riadenia kombinujú globálne know-how a lokálnu skúsenosť v jurisdikciách na celom svete.

Služby zahŕňajú:

 • posúdenie podnikových dokumentov,
 • zabezpečenie súladu s právnymi predpismi,
 • riadenie firemných dát,
 • revízia corporate governance,
 • podnikové zmeny,
 • zjednodušené štruktúry podniku,
 • ad-hoc právna poradenská činnosť.

Rýchlo sa meniace prostredie si vyžaduje rýchlu reakciu

V tomto kontexte čelí mnoho globálnych firiem s cezhraničnou pôsobnosťou viacerým výzvam spojeným s corporate governance a dodržiavaním právnych a iných požiadaviek a pravidiel.

Súlad s predpismi ovplyvňuje v rámci právnych oddelení aj spôsob premýšľania o zmene. Mnoho globálnych firiem využíva nové schopnosti, technológie a prevádzkové modely, aby tieto požiadavky splnili.

Ostatné služby riadené právnym oddelením:

 • riadenie životného cyklu zmlúv,
 • preskúmanie a správa právnej dokumentácie,
 • riadenie právnych projektov,
 • personálne obsadenie právnych pozícií,
 • mapovanie právnych predpisov,
 • akékoľvek outsourcované služby v právnej oblasti.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.