Právo nehnuteľností

Riešenia

Právo nehnuteľností

Realitné transakcie zahŕňajú často medzinárodný prvok, zložité štruktúry a sofistikované mechanizmy financovania. Poskytujeme kompletné poradenstvo pre realitný segment, vrátane akvizícií, financovania, joint venture štruktúr, predaja, komerčného nájmu, zákaziek na výstavbu a kompletných právnych previerok. Naša expertíza pokrýva rôzne aspekty prípravy, výstavby a komerčného využívania developerských projektov a projektov na kľúč.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Kompletné právne previerky
  • Poradenstvo v oblasti prípravy, povoľovania a výstavby projektov
  • Príprava zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa výstavby vrátane medzinárodných štandardizovaných zmlúv o dielo podľa FIDIC
  • Poradenstvo v oblasti projektov na kľúč
  • Poradenstvo pri akvizíciách a predaji nehnuteľností, štruktúrovanie transakcie a príprava transakčnej dokumentácie
  • Poradenstvo v oblasti akvizičného a projektového financovania
  • Poradenstvo pri prenájme priestorov, správe objektov a správe majetku
  • Poradenstvo pri urovnávaní majetkových sporov
  • Poradenstvo v oblasti poľnohospodárskeho využívania pozemkov

Úspešné projekty:

P3

Kompletné právne poradenstvo týkajúce sa prípravy inštitucionálnych nájomných zmlúv na prenájom skladových hál v logistickom parku a asistenciu pri projekte výstavby a rozširovania logistického centra.

INDUSTRIE HOLDING

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala kompletné právne poradenstvo
pri projekte výstavby infraštruktúry v rámci jeho pozemkového portfólia a predaji existujúceho pozemkového portfólia a akvizícii ďalších pozemkov.

NE PROPERTY COOPERATIEF U.A.

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala kompletné právne poradenstvo
pri akvizícii pozemkového portfólia, vrátane due diligence príslušného pozemkového portfólia, prípravy transakčnej dokumentácie a registrácie prevodu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.  

TECHNOMETAL

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala kompletné právne poradenstvo
pri akvizícii pozemkového portfólia na účely expanzie fabriky vrátane due diligence a prípravy a negociácie príslušnej transakčnej dokumentácie.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Veronika Patúšová

Veronika Patúšová

Managing Associate | právne poradenstvo

Veronika Patúšová pôsobí v spoločnosti Deloitte Legal na pozícii Managing Associate a špecializuje sa na právo nehnuteľností, korporátne právo vrátane fúzií a akvizícií, na oblasť bankovníctva a finan... Viac