Poznatky

Banking and Insurance forum 2018

Dôkladné poznanie zákazníka – cesta k úspechu

Tretí ročník medzinárodnej konferencie Banking and Insurance Forum 2018 sa 21. júna 2018 v Bratislave venoval novej ére finančného sektoru. V realite to znamená ešte výraznejší boj o zákazníka, pri čom okrem tradičných bankových inštitúcií vstupujú do hry aj fintech spoločnosti. Tie svojimi pokročilými technológiami môžu zmeniť rozloženie síl na trhu. Kľúčom k úspechu sa tak stáva dôkladné poznanie zákazníka.

Zastúpenie digitálnych a mobilných kanálov vo finančnom sektore rýchlo rastie, avšak viac ako 11 miliónov klientov v strednej a východnej Európe naďalej využíva služby pobočiek či internetového bankovníctva napriek vysokej penetrácii internetu a smart telefónov. Práve prostredníctvom najnovších digitálnych technológií, sociálnych sietí a skúmaniu získaných dát môžu banky získať dôležitú konkurenčnú výhodu – dôkladné poznanie zákazníka, a s tým spojené zlepšenie služieb a konkurencieschopnosti.

Banky by sa mali proaktívne zamerať na svoju digitálnu transformáciu. Vďaka doteraz uzavretému a vysoko regulovanému bankovému ekosystému stáli finančné služby zatiaľ mimo hlavný prúd inovatívnych digitálnych služieb ponúkaných rýchlo rastúcim e-commerce a fintech sektorom. To sa však rýchlo mení, “ vysvetľuje Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte na oddelení consultingu.

Počas 3. ročníka odbornej konferencie Banking and Insurance Forum: Dôkladné poznanie zákazníka boli prezentované tieto témy:

  • Globálny pohľad: Technologické trendy formujúce budúcnosť finančných služieb | Zoom out: Key technology trends shaping the future of financial industry
  • Moderný prístup k zákazníkovi: Inteligentná kombinácia digitálnej a ľudskej interakcie | Intelligent customer journey: Smart combination of digital and human interactions
  • Využitie sociálnych sietí pre ponuku prvotriednych služieb | Leveraging social support for service excellence
  • Budovanie schopnosti dátovej analytiky | Building data science capability
  • Rozpoznávanie reči prináša hlbšie poznatky o klientovi | “Speech-to-text” enabling deeper customer insights

 

Poobednú časť konferencie tvorili tri odborné workshopy pod vedením skúsených profesionálov:

Workshop 1: Showcase digitálnej banky | Digital Bank Showcase

Workshop 2: Starostlivosť o klienta a možnosti jej automatizácie | Customer Care Automation

Workshop 3: Budovanie schopnosti dátovej analytiky | Building Data Science Capability

Bolo to užitočné?