Poznatky

Banking and Insurance Forum 2018

Dôkladné poznanie zákazníka – cesta k úspechu

Tretí ročník konferencie Banking and Insurance Forum 2018 je venovaný najnovším technológiám, ktoré v súčasnosti používajú subjekty finančného trhu.

Cieľom konferencie je poukázať na to, ako môžu banky a poisťovne prostredníctvom najnovších technológií získať jedinečnú konkurenčnú výhodu – dôkladné poznanie zákazníka. A s tým neoddeliteľne spojené zlepšenie služieb a konkurencieschopnosti.

Podujatie sa uskutoční 21. júna 2018 v hoteli Sheraton v Bratislave.

Účastnícky poplatok: 150 EUR vrátane DPH.

Pozvanie na už tradičnú konferenciu prijali inšpiratívni spíkri z Írska, Českej republiky a Slovenska.

Témy:
  • Kombinácia digitálnej a ľudskej interakcie
  • Využitie sociálnych sietí pre ponuku prvotriednych služieb 
  • Rozpoznávanie reči a prediktívna dátová analytika
 
Interaktívne workshopy:
  • Digitálna banka – Showcase
  • Automatizácia starostlivosti o klienta – Live Demo

Počet miest na workshopoch je obmedzený. Váš záujem o účasť na workshopoch označte v registrácii.

 

REGISTRÁCIA TU


 

Bolo to užitočné?