Technologické poradenstvo | Deloitte Slovensko

Služby

Technologické poradenstvo

Naše služby zahŕňajú plne riadené posúdenia zraniteľností a úrovne ochrany aplikácií a informačných systémov zo strany etických hackerov a podporu pri navrhovaní, zavádzaní a prevádzke systémov a procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Zoznam služieb technologického poradenstva

Penetračné testovanie

Vďaka testom využívajúcim postupy a techniky skutočných útokov dokážeme odhaliť hrozby, ktoré sa pri bežnom testovaní neprejavia. Penetračné testy umožňujú redukovať finančné, reputačné a regulačné následky incidentov skôr, ako sú zneužité útočníkom.

 • Web aplikácie  
 • Infraštruktúra
 • Wireless  
 • IoT  
 • API
 • Mobilné zariadenia
 • Mobilné aplikácie

 

Hardening Review

Vďaka testovaniu nastavení voči bezpečnostným štandardom pre jednotlivé operačné systémy viete zaistiť nezávislé overenie súladu s internou politikou v rámci ISO2700x.

 • preverenia hardeningu operačných systémov podľa  štandardov pre jednotlivé OS (Windows, Linux, UNIX, MacOS)
 • hardening review aplikácií
 • review sieťových zariadení
 • hardening review pre embedded a IoT zariadenia

 

Code Review

Preverenie kódu slúži ako prevencia výskytu bezpečnostných chýb v kóde, ktoré by inak mohli vyústiť do právnych (napr. GDPR) alebo technických následkov (napr. zastavenie prevádzky).

 

Configuration Review

Nezávislá kontrola konfigurácie zariadení voči osvedčeným postupom
a štandardom v obore.

 

Vulnerability Assessment

Testy VA umožnia rýchlo a efektívne identifikovať slabé miesta v zabezpečení systémov, čo umožní lepšie pracovať s rizikom a priorizovať prostriedky na ich zabezpečenie.

 • Web aplikácie 
 • Infraštruktúra
 • API
 • Wireless
 • IoT

 

Architecture Review

Nezávislé overenie efektivity návrhu a úrovne zabezpečenia vašej siete alebo aplikácií väčšieho rozsahu.

 • Network architecture review
 • Enterprise
 • Application

 

Projekty špeciálneho zamerania

Projekty na mieru podľa špecifikácie a želania klienta.